Helseveiledning for voksne

Gå tilLier Frisklivssentral

Lier Frisklivssentral er en kommunal helse-og omsorgstjeneste med tilbud til personer som ønsker å endre levevaner. Gjennom veiledning og gruppebaserte tilbud knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk/alkohol kan du få støtte til mestring og fremming av fysisk og psykisk helse.

Lier Frisklivssentral kan tilby:

 • Frisklivsresept 
 • Kurs om levevane endring 
 • Oversikt over Friskliv- og mestringstilbud

Mer informasjon

Infohefte Lier Frisklivssentral

Kontaktinformasjon

E-post: lier.frisklivssentral@lier.kommune.no

Tlf Friskliv voksen: 409 13 113, Tlf Friskliv barn/familie: 468 30 066

Besøksadresse: Fossveien 31, 3403 Lier

Postadresse: Postboks 205, 3401 Lier

Følg oss på Facebook

Frisklivsresept voksne

Frisklivsresept er et 12 ukers veilednings og trenings tilbud som stimulerer til endring av levevaner. Konseptet er forskningsbasert og består av :

 • Frisklivssamtale - individuell helsesamtale med endringsfokusert rådgivning
 • Fysisk aktivitet - gruppetrening ute og inne. Nivået er tilpasset deltagerne
 • Temalunsj - temabasert undervisning og erfaringsutveksling om endringer av levevaner

Mer informasjon

Klikk her for elektronisk frisklivsresept

Helsedirektoratet om Frisklivsresept

Hvordan bli deltager

Har du et behov for å endre levevaner kan din fastelege, fysioterapeut eller Nav henvise deg til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, eller du kan kontakte oss på eget iniativ

Man trenger ikke å ha diagnose eller være syk for å delta på frisklivssentralen

Timeplan

Oversikt over treningstimer ved Lier Frsiklivssentral finner du her: Timeplan vinter 2019

Aktiv på dagtid

1 september 2018 starter vi opp Aktiv på dagtid i Lier.

Timeplan aktiv på dagtid

Kurs om å endre levevaner

Lier Frisklivssentral tilbyr undervisning/kurs som skal gi motivasjon og inspirasjon til endring av levevaner. Tema kurs blir satt opp etter behov så ta kontakt om du ønsker mer informasjon eller å delta på kurs om levevane endring: 

 • Bra mat kurs - et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjone til å oppnå et varig sunnere kosthold. Link til påmelding her.
 • Sluttekurs- et tilbud til deg som ønsker å slutte å røyke og/eller snuse. Vi arrangerer slutte kurs i forbindelse med den stor sluttedagen i oktober, eller vi setter opp kurs fortløpende om vi har nok deltakere. Ta kontakt om du ønsker kurs. 
 • KiD og KiB-kurs - Kurs i mestring av depresjon og belastning- kurs for deg som i perioder føler deg nedstemt eller deprimert og for deg som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeidsliv og privatliv. Link til påmelding her.

Mer informasjon

Helsetips - helsefremmende levevaner

Oversikt over friskliv- og mestringstilbud

Vi har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og kan gi deg opplysninger om aktiviteter og tilbud som er tilpasset de levevaneendringene du ønsker.

Mer informasjon

Aktiv i Lier

Helsetips - informasjonshefter og nettsider

Frisklivstilbud barn og unge

«Aktiv i Lier» - Barn og unge

Som til voksne er det også for barn og unge utarbeidet hefte «Aktiv i Lier» med oversikt over aktiviteter for barn og unge i Lier kommune. Her har vi samlet all fysisk aktivitet for barn og unge og hvordan man kan komme i kontakt med den enkelte aktivitet. Heftet blir distribuert av helsesøstrene til alle 1.klassingene i Lier kommune og til nyinnflyttede barneskolebarn. Revideres til skolestart hvert år. Aktiv i Lier barn og unge

 

Aktive opplevelser

Lier kommune har som målsetting at barn skal kunne ha en sosial, inkluderende og AKTIV fritid. Aktive opplevelser gir frivillige lag og foreninger muligheten til å søke om midler for å kunne tilby åpne og gratis lavterskel aktiviteter til barn og unge.
Her finner du mer informasjon om tilskudd til aktive opplevelser for barn og unge og søknadskjema.

 

Bevegelsesglede- BUA åpen hall.

I samarbeid med Kultur og fritid tilbyr vi åpen hall på 4 skoler hver uke. Dette er et lavterskel tilbud til barn i 5-10 klasse.
Hegg skole 5-7 kl: tirsdag kl 14:15-16:00
Lierbyen skole 8-10 kl: onsdag kl 1415- 15:30
Høvik skole 5-10 kl: torsdag kl 1415- 15:30
Tranby skole 5-7 kl: fredag kl 1430- 1530  

 

Lekende Lett for hele familien

Lekende Lett er et samarbeid mellom skolehelsetjenesten, fysioterapitjenesten og Lier Frisklivssentral. Dette er et opplegg for hele familien. Målgruppa er familier med barn og unge som er overvektige eller som står i fare for å bli overvektig.

Trening: Aktivitetsgruppe med ulike aktiviteter for barna hver uke, i tillegg kommer en egendefinert trening per uke. Barna kan i tillegg delta på Åpen hall som vil foregå etter skoletid på noen barneskoler.

Kosthold og livsstil: Annenhver uke er det obligatorisk samling for foresatte under ledelse av ernæringsveileder i det tidsrommet barna trener. Minst en foresatt må møte. Den første timen av samlingen tas det opp ulike tema rundt helse, kosthold og aktivitet. Det er en blanding av samtale, erfaringsutveksling, undervisning og praktisk matlaging.

 

Frisklivstilbud seniorer

Friskliv senior består av frisklivstjenestene:

Helseopplysning om helsefremmende levevaner. Informasjonshefter, nettsider og folkehelsemarkeringer som informasjonsdagen for seniorer

Aktivitetstilbud som stimulerer til bedre helse. Seniorsentre med variert aktivitetstilbud, helsestasjon for seniorer, gruppetrening m.m. Aktivitetstilbud for seniorer

Helseveiledning. Gruppeveiledning og individuell veiledning som forebyggende hjemmebesøk tilbys seniorer som er 75 år og eldre. Helseveiledning for seniorer

Egenandel

 • Helseveiledning - ingen egenandel
 • Frisklivsresept - egenandel 300kr
 • Kurs om levevaneendring - egenandel 300-500kr pr kurs

Video om Frisklivssentralen

Sist oppdatert: 20. desember 2018
Skribent: Folkehelsekoordinator Live Brekke

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lier frisklivsentral

Besøksadresse:

Fossveien 29
3403 Lier

Telefon: 409 13 113