Psykisk helse og rus

Gå til

Kontaktinformasjon over 18 år - søknad

Lier kommune, Vedtakskontoret

Bruveien 2 (Fosskvartalet), 3400 Lier.

Klikk her: Vedtakskontoret: for kontaktinfo og søknad.

Kontaktinformasjon barn og unge

Barn og unge (under 18 år) - Helsetjenesten Tlf: 32 22 01 00

Helsestasjon for ungdom 

Psykisk helseteam barn og unge

Ung i Lier

Psykisk helse og rus - over 18 år

Telefon: 32 22 01 00

Lier kommune tilbyr samtaleveiledning individuelt og i grupper, kurs, aktiviteter og tjenester i boliger.

Familiemedlemmer og pårørende tilbys  hjelp fra N.K.S Veiledningssenter i Øst-Norge. De er her første onsdag i mnd. Se informasjon her

Tjenestetilbudet til voksne omfatter:

  • Individuell oppfølging.
  • Samtaler
  • Dagsenter med ulike aktivitetstilbud
  • Mestringskurs (KID og KIB, angstmestring, IMR)
  • Hjelp til samordning av tjenester og utarbeidelse av individuell plan
  • Ansvarsgruppemøter
  • Tilrettelagt bolig med oppfølging
  • Spesialkompetanse rus/psykiatri

Brukerstyrt hjemmeside for Haskoll kafè og aktivitetssenter finner du her: www.haskoll.org

Bekymringsmelding

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller er bekymret for egen eller andres psykiske helse eller rusmiddelavhengighet.

Telefon: 32 22 01 00

Ved fare for selvmord og ved alvorlige selvmordstanker, ring fastlegen på dagtid eller benytt legevakta på kveld/natt.

Telefon Drammen legevakt:

32 26 90 00

Rosenkrantzgata 17 ,

3018 Drammen

Informasjonsmateriell:

Tilbud til personer med psykisk lidelse

Når mamma eller pappa er syke, hva med meg?

Til deg som har opplevd en krise

Samhandlingsteamet

Samhandlingsteamet kan hjelpe ungdom (over 18 år) og voksne med store, sammensatte vansker knyttet til psykisk helse og rus, og som har liten tilknytning til hjelpeapparatet.

Kontakt Lier kommune: 32 22 01 00 eller samhandlingsteament: 971 40 743

Psykisk helsetjenester til barn og unge

Helsetjenester barn og unge 

Sist oppdatert: 23. januar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?