Personer med funksjonsnedsettelse

Gå til

Tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse

Lier kommune har flere tilbud til barn og unge under 18 år og deres familie/pårørende.

Hjelpetjenestene for barn og unge (0 - 18/23 år) i Lier består av:

Sammen med barnehager og skoler skal alle hjelpetjenestene sikre at utsatte barn og unge
får tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp.

Kontaktinformasjon

Hvis du er i tvil om hvilken hjelpetjeneste du skal henvende deg til, ta direkte kontakt med
en av tjenestene, så vil de hjelpe deg videre:

Telefon: 32 22 01 00
E-post: postmottak@lier.kommune.no

Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse

Et godt sted å være, et godt sted å bo.

Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse i Lier kommune består av 9 boligenheter:

Bratromveien 3 og 5, Tranbylia, Lierstranda 68 og 70, Eikeliveien 7, 9, 11 og Saueveien 50.

Her bor det i dag beboere i alderen 19 til 86 år, med ulike funksjonshemninger, psykisk utviklingshemming, autisme og sammensatte utfordringer. I tillegg har virksomheten ansvar for noen av kommunens BPA ordninger.

Formålet med vårt arbeid er å ivareta den enkelte beboers behov, samtidig som vi ønsker å berike deres liv. Vi følger dem i deres hverdag og sørger for at dagene deres er tilrettelagt både i forhold til jobb og fritidsaktiviteter, i og utenfor boligen.

Den faste personalgruppa består i dag av totalt ca. 250 personer i ulike aldere, hvorav flere har lang erfaring med forskjellige typer omsorgsarbeid. Fagpersonalet har forskjellige kompetanseområder som sikrer en god tverrfaglighet. Vi har også en gruppe med assistenter som gjennom stort engasjement og erfaring bidrar til en sunn og utfyllende personalstab. I tillegg har vi også et antall vikarer som er tilknyttet virksomheten.

Lier kommune er også i ferd med å planlegge for fremtiden, og det planlegges to nye avdelinger i virksomheten. En av disse er en enhet med 8 leiligheter der vi ønsker å utvikle et sterkt fagmiljø knyttet opp mot beboere som har stort behov for tjenester. Denne avdelingen blir lokalisert i Gifstadbakken 9, og planlegges å stå ferdig i løpet av første halvdel av 2018. Den andre avdelingen skal driftes i nært samarbeid med Virksomhet for barn og unge med funksjonsnedsettelse, og skal være et tilbud til våre unge voksne i overgangen fra foreldrehjemmet til egen bolig. Boligen etableres i Vestsideveien 100.

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder: Hilde Stenerud, tlf 92841253
Eikeliveien 7/9/11: Avdelingsleder Aud Thune Øritsland, tlf 92224485
Saueveien: Avdelingsleder Stig Bergmann, tlf. 40918291
Lierstranda 68/70: Avdelingsleder Eli E. Torkildsen, tlf. 41316548
Bratromveien 3/5:Avdelingsleder Sanja Eminovic, tlf. 96234940
Tranbylia: Avdelingsleder Stine Sem-Jacobsen, tlf. 90684743
BPA-ordningene knyttet til virksomheten: Avdelingsleder Helene Næss Thoresen, tlf. 95733836

BPA - Brukerstyr personlig assisten

Her finner du informasjon om Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Kjernehuset

Se dagsenter

Fritidskontakt

Se fritidskontakt

Sist oppdatert: 26. mars 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?