Temaplan for helse, omsorg og velferd

Lier kommune er i gang med å lage temaplan for helse, omsorg og velferdsområdet. Her finner du informasjon om arbeidet.

Gå til

Temaplan for Helse-, omsorg- og velferdsplanen (HOV-planen) var på høring

Det kom inn mange innspill til kommunens HOV-planen da den var ute til høring (høringsfristen gikk ut 9. mai 2018)

Gruppen som arbeider med planen er i gang med å gjennomgå og sammenstille alle svarene.

Prosjektgruppen består av rådgiverne Christina Møllebro og Julie Blom Landmark, styringsgruppen er satt sammen av Synnøve Tovsrud (Kommunalsjef tjenester), Sissel Haavaag (Velferdssjef) og Hanne Berg Stubberud (Helse og omsorgssjef). Prosjektgruppen og styringsgruppen går igjennom svarene og foretar nødvendige endringer i løpet av juni/juli. Neste skritt er å ferdigstille planen for politisk behandling i august/september.

Her kan du lese planen slik den fremstod da den ble lagt ut til høring: Temaplan for helse, omsorg og velferd

Har du spørsmål til planen, ta kontakt med rådgiver Julie Landmark på julie.blom.landmark@lier.kommune.no eller kommunalsjef for tjenester Synnøve Tovsrud på synnove.tovsrud@lier.kommune.no

 

Åpent møte om temaplan

Lier kommune skal lage temaplan for helse, omsorg og velferdsområdet, og arbeidet med å lage planen er i gang.

3. mai ble det invitert til et åpent møte i forbindelse med planen. Der ble planprosessen og arbeidsformen presentert, og det ble gitt en kort beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet.

I løpet av dette møtet ble det delt opp i grupper der deltakerne fikk anledning til å stille spørsmål og gi innspill til planarbeidet.


Dokumenter

Les dokumentet "Kunnskapsgrunnlag for ny Helse, omsorgs- og velferdsplan"

Sist oppdatert: 22. juni 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?