Velferdsteknologi

Gå til

Hvorfor bruke velferdsteknologi

Målsetningen med velferdsteknologi er at innbyggere i Lier kommune skal kunne bo lenger hjemme ved hjelp av
teknologiske løsninger, og oppleve trygghet og større egenmestring i sin hverdag.

Hva er velferdsteknologi

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, økt sikkerhet, økt sosial deltakelse, og økt uavhengighet og mestring av eget liv i egen hverdag.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ansatte i helse-og omsorgssektoren. Hjelpemidlene kan i mange tilfeller forebygge behov for andre kommunale tjenester eller plass ved en institusjon.

Typer hjelpemidler

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier:

  • Trygghets- og sikkerhetsteknologi: Bidrar til at brukere opplever økt trygghet, sikkerhet og mestring. For eksempel trygghetsalarmer, overvåkningssystemer, fallsensorer m.m
  • Forflytning- og smarthusteknologi: Teknologien bidrar til at brukeren blir mer selvhjulpen og reduserer belastning. For eksempel forflytningshjelpemidler, sensorer som slår av og på lys, bruk av nettbrett til å styre funksjoner i boligen osv.
  • Teknologi for sosial kontakt: Dette er hjelpemidler som kan forenkle kommunikasjon mellom bruker, pårørende og omsorgspersoner. For eksempel utstyr til videokommunikasjon m.m
  • Teknologi for behandling og pleie: Dette omfatter kommunikasjonsutstyr direkte til helsepersonell, journalsystemer og behandlingsutstyr (for måling av blodtrykk, puls, blodsukker m.m)

Satsingsområder

  • Pilot-prosjekt med trygghetspakke: Vil bli et tilbud til hjemmeboende
  • Institusjoner: Satses på velfersteknologi
  • Testleilighet: Fosskvartalet i Lierbyen. 2 etg inn ved biblioteket. Her vil det være muligheter for å se hva slags teknologi som kan være mulig å ha i hjemmet.
  • Annet: TV-spill-teknologi på seniorkafeer og andre institusjoner. Her bruker vi tv-spill til å simulere at man spiller bowling eller driver med andre morsomme aktiviteter. En fin måte å både være i aktivitet og å ha det gøy med andre. 

Nyttige linker

http://www.aldringoghelse.no/startside/demens/velferdsteknologi

http://norskteknologi.no/naringspolitikk/velferdsteknologi/

https://www.youtube.com/watch?v=qjskfrImBO4

https://www.youtube.com/watch?v=4sC14B5HFNU&list=PLHimwIXrvZC8uChtoMuuHr8qN4w4ZlSNi

Kontaktinfo: Gry Hallberg

Sist oppdatert: 11. desember 2015

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?