Jobbe i Lier kommune

Gå til

Velkommen som jobbsøker

Lier kommune har over 25 500 innbyggere, stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Samarbeid og gode løsninger gjør Lier kommune til en spennende arbeidsplass og en trygg og god kommune å bo i.  Med 1500 dyktige og engasjerte medarbeidere er vi er den største arbeidsplassen i kommunen.

Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere for å bidra til å maksimere innbyggernes velferd over tid.
Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne.

Elektronisk søknadskjema

Ledige stillinger

StillingTjenestestedSøknadsfrist
Undervisningsinspektør Egge skole 29.03.2017
Sykepleier 80% fast stilling Liertun 31.03.2017
Miljøterapeut Psykisk helse og rus 31.03.2017
Familieterapeut Barneverntjenesten 30.03.2017
Landmåler / oppmålingsingeniør Planseksjonen 31.03.2017
Saksbehandler for ulovlighetsoppfølging / tilsyn Planseksjonen 31.03.2017
Undervisningsinspektør Lier voksenopplæring 31.03.2017
Undervisningsinspektør Lier voksenopplæring 26.03.2017
Flyktningkonsulent Flyktningtjenesten 26.03.2017
Sykepleier 100% fast stilling Liertun - avd. Bratromveien 7/9/11 31.03.2017
Sommervikarer Liertun 26.03.2017
Sommervikarer / sesongarbeidere Kultur og fritid 27.03.2017
Vernepleiere Virksomhet for voksne med funksjonsnedsettelser 31.03.2017
Sykepleier, natt 61% stilling Liertun 31.03.2017

Lærlinger

Lier kommune nådde i 2016 sitt mål med en lærling per 1000 innbygger. I tillegg ble Lier kommune tildelt prisen for årets lærebedrift i Buskerud 2015.

Med det som utgangspunkt har vi fått nye mål i kommende handlingsprogram. Nå skal vi jobbe mot én lærling per 750 innbygger, samtidig som vi må jobbe for å opprettholde den gode kvaliteten på ordningen vår.

Våren 2017 skal kommunens kontorfagslærlinger utarbeide en strategi for å styrke lærlingordningen ytterligere. Vi i Lier kommune ser på det å ha lærlinger som et viktig samfunnsansvar, i tillegg til en viktig arena for å rekruttere fremtidige kolleger.

Lier kommune er en godkjent lærebedrift innen følgende fag:

 • Helsefagarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Ikt-servicemedarbeider
 • Kontor- og administrasjonsmedarbeider
 • Bilmekaniker, lette kjøretøy

Vi tilbyr både normalløp og dobbeltkompetanse løp, i helsefag og kontor- og administrasjon.

Slik søker du for å bli lærling i Lier kommune:

 • Logg inn på vigo.no
 • Søk lærling
 • Søk KOB (Kommune opplæringskontor i Buskerud)
 • Skriv i kommentarfeltet at du ønsker deg til Lier kommune

Jobbe i kommunen

Hvordan er det å jobbe i Lier kommune? Her kan du bli kjent gjennom vår nettbok for nyansatte i Lier kommune

Behov for vernepleier, avlasterfamilier og fritidskontakt 

Virksomhet Habilitering ønsker å komme i kontakt med deg som er vernepleier, enten du kan tenke
deg å være en del av virksomheten eller arbeide på oppdrag som f. eks privat avlaster.

Habilitering har også stadig behov for avlasterfamilier. Dere bør ha en stabil livssituasjon og kunne
tilby trygghet og forutsigbarhet. Dere må ha erfaringer med barn og være innstilt på samarbeide med
de som kjenner barnet.

Habilitering har også behov for fritidskontakter. Å jobbe som fritidskontakt innebærer å bistå sosialt og praktisk på ulike fritidsaktiviteter, vanligvis en ettermiddag/kveld pr. uke.

Vi tilbyr godtgjøring og utgiftsdekning etter kommunens satser og veiledning ved behov. 

Vernepleier: kontakt Randi Bjørnestad
E-post: Randi.Bjornestad@lier.kommune.no
Tlf: 32 22 03 91

Hege Marie Kaspersen
E-post: Hege.Marie.Kaspersen@lier.kommune.no
Tlf 32 22 03 94

Avlasterfamilier: kontakt Reidar Standnes
E-post:reidar.standnes@lier.kommune.no
Tlf: 32 22 03 92

Fritidskontaker: kontakt Ive Losnegard
E-post: ive.gundersen@lier.kommune.no

Vi tilbyr

Som arbeidsgiver kan vi tilby en meningsfylt arbeidsdag med varierte oppgaver. Vi er stolte over å ha en åpen og inkluderende arbeidsplass som tar vare på og utvikler felleskapet og hver enkelt medarbeider.

I tillegg tilbyr vi:

 • God tjenestepensjonsordning, gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring
 • Som kommunalt ansatt kan du bruke svømmehallen til redusert pris 
 • Kommunens eget bedriftsidrettslag har mange aktiviteter og god rabattordning på treningssenter
 • Eget velferdsutvalg som arrangerer ulike fellesturer og samlinger
 • Leilighet i Uvdal som leies ut til de ansatte for en rimelig pris

Kontakt oss

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Trenger du mer informasjon bistår vi gjerne.

Kontakt servicetorget tlf: 32 22 01 00

Sist oppdatert: 17. mars 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?