Jobbe i Lier kommune

Gå til

Velkommen som jobbsøker

Lier kommune har over 25 500 innbyggere, stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Samarbeid og gode løsninger gjør Lier kommune til en spennende arbeidsplass og en trygg og god kommune å bo i.  Med 1500 dyktige og engasjerte medarbeidere er vi er den største arbeidsplassen i kommunen.

Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere for å bidra til å maksimere innbyggernes velferd over tid.
Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne.

Elektronisk søknadskjema

Ledige stillinger

StillingTjenestestedSøknadsfrist
Sykepleier 100% stilling Fosshagen 05.03.2017
Teamleder kirkens servicekontor Lier kirkelige fellesråd 22.02.2017
Resepsjonist / kontormedarbeider Fosshagen 22.02.2017

Lærlinger

Vi ønsker å nå målet om 25 lærlinger innen utgangen av 2015. Vi ser på det å ha lærlinger som et viktig samfunnsansvar, i tillegg til et mulig ledd i en fremtidig rekrutteringsprosess.

Som lærling i Lier kommune inngår du en midlertidig arbeidsavtale, en lærekontrakt og tar deler av utdanningen
i en eller flere av kommunens virksomheter. Lærlingene har de samme rettigheter og plikter som andre medarbeidere.

Lier kommune er en godkjent lærebedrift innen følgende fag:

  • Helsearbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Bilmekaniker, lette kjøretøy
  • Ikt-servicemedarbeider
  • Kontor- og administrasjonsmedarbeider

Ønsker du læreplass i Lier kommune, søker du gjennom Kommunenes opplæringskontor i Buskerud:
www.kob.no

Behov for vernepleier, avlasterfamilier og fritidskontakt 

Virksomhet Habilitering ønsker å komme i kontakt med deg som er vernepleier, enten du kan tenke
deg å være en del av virksomheten eller arbeide på oppdrag som f. eks privat avlaster.

Habilitering har også stadig behov for avlasterfamilier. Dere bør ha en stabil livssituasjon og kunne
tilby trygghet og forutsigbarhet. Dere må ha erfaringer med barn og være innstilt på samarbeide med
de som kjenner barnet.

Habilitering har også behov for fritidskontakter. Å jobbe som fritidskontakt innebærer å bistå sosialt og praktisk på ulike fritidsaktiviteter, vanligvis en ettermiddag/kveld pr. uke.

Vi tilbyr godtgjøring og utgiftsdekning etter kommunens satser og veiledning ved behov. 

Vernepleier: kontakt Randi Bjørnestad
E-post: Randi.Bjornestad@lier.kommune.no
Tlf: 32 22 03 91

Hege Marie Kaspersen
E-post: Hege.Marie.Kaspersen@lier.kommune.no
Tlf 32 22 03 94

Avlasterfamilier: kontakt Reidar Standnes
E-post:reidar.standnes@lier.kommune.no
Tlf: 32 22 03 92

Fritidskontaker: kontakt Ive Losnegard
E-post: ive.gundersen@lier.kommune.no

Vi tilbyr

Som arbeidsgiver kan vi tilby en meningsfylt arbeidsdag med varierte oppgaver. Vi er stolte over å ha en åpen og inkluderende arbeidsplass som tar vare på og utvikler felleskapet og hver enkelt medarbeider.

I tillegg tilbyr vi:

  • God tjenestepensjonsordning, gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring
  • Som kommunalt ansatt kan du bruke svømmehallen til redusert pris 
  • Kommunens eget bedriftsidrettslag har mange aktiviteter og god rabattordning på treningssenter
  • Eget velferdsutvalg som arrangerer ulike fellesturer og samlinger
  • Leilighet i Uvdal som leies ut til de ansatte for en rimelig pris

Kontakt oss

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Trenger du mer informasjon bistår vi gjerne.

Kontakt servicetorget tlf: 32 22 01 00

Sist oppdatert: 10. januar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?