Aktiv fritid- tilrettelagt fritid

Gå til

Fritidsveiledning

Fritidsveiledning er et lavterskel tilbud for alle barn og unge i Lier kommune. Fritidsveiledning tilbyr individuell oppfølging
på lavterskel nivå, med målsetting om en god og aktiv fritid. Ved henvendelser kartlegges fritidsinteresser og eventuelle utfordringer. Deretter kobles riktig tilbud på, med oppfølging og trygg overgang inn i ordinære fritidstilbud.

Kontakt fritidsveileder: Yngvild Mehren Nystrøm ymn@lier.kommune.no for mer informasjon

Fritidskontakt

En fritidskontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid.  I Lier Kommune bruker vi fritidskontakt i stedet for støttekontakt som begrep. For å få fritidskontakt må man søke vedtakskontoret.

Ønsker du å bli fritidskontakt ? Da leter vi etter deg!

Som fritidskontakt er din jobb å bidra til at barn, ungdom og voksne med ulike hjelpebehov kan ta del i fritidsaktiviteter, og ha gode og positive opplevelser på fritiden

Formelle krav som stilles til deg som fritidskontakt er:

  • du må ha fylt 18 år.
  • du må ha positive holdninger og like å jobbe med mennesker.
  • levere politiattest uten anmerkninger
  • du har taushetsplikt

Det er et lønnet arbeid på omtrent 12-16 timer i måneden

For mer informasjon kontakt

Fritidsveileder Kari Tomine Isene Bodnar kti@lier.kommune.no

Fritidsveileder Trine Olafsen trio@lier.kommune.no

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning for å Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede mulighet til å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur-og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres.

For mer informasjon og søknadsskjema:

 http://www.lier.kommune.no/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/

Tilrettelagte aktivitetstilbud

 

Liunggjengen

Liunggjengen består av to glade band kalt Yo Yo band og Up with Downs. De øver på tirsdager på Nordal skole i tillegg til å få instruksjon på Lier Musikkverksted på ungdommens kulturhus i Lierbyen.Liunggjengen er under musikalsk ledelse av Hans Martin Fisknæs. Liunggjengen er stadig under utvikling og fra høsten 2018 starter de også opp et kor under musikalsk ledelse av Hans Fredrik Nilsen.

For mer informasjon kontakt:

Daglig leder Kari Tomine Isene Bodnar kti@lier.kommune.no

 

Torsdagsklubben

Torsdagsklubben er en fritidsklubb for utviklingshemmede hver torsdag på Lierbyen seniorsenter ved Lier gamle stasjon. Hver torsdag kl. 18-20

For mer informasjon kontakt

Aktivitetsleder Håvard Sagmoen hsa@lier.kommune.no

 

Rockefot

En gang hver høst arrangeres det en stor konsert og festival på Lier Kulturscene, kalt Rockefot. De siste årene har det vært Plumbo sammen med lokale band som har stått på plakaten. Følg med på www.lierkulturscene.no eller ta konakt med rockesjefen Håvard Sagmoen for mer informasjon hsa@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 12. juli 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?