Aktuelt nå

Gå til

Hva finner du her?

Her finner du info om saker og frister som er aktuelt akkurat nå. 
Noen større arrangementer vil også trekkes fram.

Lierdagene 9.-11. juni

Lierdagene arrangeres som kjent 2. hvert år, og i år er det Lierdagsår! Datoene har lenge vært kjent - helgen 9.-11. juni. Planlegging har pågått siden sist høst, og invitasjon til å melde seg på for scene, aktiviteter eller bodplass har ligget ute - med frist 1. april. Mange vil delta, og nå starter arbeidet med å sy sammen et spennende program og fordele arealer og bodplasser. Alle som har søkt om deltakelse vil få direkte svar innen 1. mai. Alle andre oppfordres til å følge med på www.lierdagene.info eller Lierdagenes facebook-sider, og i Lierposten framover. Vi lover mye nytt og spennende, i tillegg til fortsatt god festivalstemning og en fin møteplass for alle!

Mye frivillighetsinnsats i Lier

Lier kommune er imponert over all den viktige innsatsen og den store bredden i engasjement og aktiviteter som finnes i foreningsliv og via enkeltfrivillige i Liersamfunnet. Kommunen har nå vedtatt en frivillighetspolitisk plattform og noen prioriterte områder for økt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. Du kan lese saken og plattformen her.

Lier frivilligsentral har oppsummert 2016. Årsrapporten kan du lese her.

Nytt nyhetsbrev for kulturinteresserte

Fra 2017 vil Kultur og fritid utgi digitale nyhetsbrev om mye av det som rører seg innenfor det omfattende kulturlivet i Lier, inkludert idrett, friluftsliv, aktiviteter, arrangementer, søknadsfrister mm. Du kan melde deg på her for å få nyhetsbrevet direkte til din epost framover.  

UKM 2017

Nok en gang planlegges UKM i Lier! Dette er en kulturmønstring av ungdom og for ungdom! Påmeldingsfristen har nå gått ut. Selve arrangementet går over to dager - fredag 17. mars og lørdag 18. mars på Lier kulturscene. Les mer på https://www.facebook.com/Lier-UKM-festival-174161115945482/?fref=ts

BUA Lier åpnet 18. desember

Du finner selve BUA bak Hegg gamle skole i Lierbyen, for tiden fullt av ski, skøyter, snowboard, isbor og fiskeutstyr, lavvo, bålpanne, fatbike og mye mer egnet til vinteraktivitet - seinere fylt opp med idretts- og friluftslivsutstyr for andre sesonger. For store og små, gratis for alle! Les mer her: https://www.bua.io/bua-lier/ eller https://www.facebook.com/bualier/?fref=ts

Kulturpris og Haugestadstipend 2016

Tirsdag 15. november deles årets Haugestadstipend ut til den svært lovende klassiske pianisten Håvard Ringsevjen. Samtidig mottar Henrik Trømborg og Mari Lysenstøen kommunens kulturpris for sitt brennende engasjement og viktige rolle i hhv. Tranby skolekorps og Høvik og Lier skolekorps. Utdelingene foretas av ordfører Gunn Cecilie Ringdal. Arrangementet er lagt til Lier kulturscene og vil også omfatte flere musikalske innslag fra både Håvard Ringsevjen og de to korpsene. En fin kulturkveld åpen for alle - med start kl 18.30. Velkommen!

Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-21

Nå starter arbeidet med å lage en plan for anleggsutvikling og aktivitetsprioriteringer for de nærmeste årene. Planen skal bl.a. sikre nødvendig grunnlag for å kunne søke om spillemidler til anleggsutvikling.

Som grunnlag for den endelige planen trenger vi å få oversikt over behovene og utviklingsønskene i kommunen. For å komme i gang med arbeidet inviteres til to åpne møter:
- Tirsdag 15. november kl 18-20 på Haugestad er temaet "framtidens idrettsanlegg"
- Tirsdag 22. november kl 18-20 på møterommet til Kultur og fritid i 2. etasje i Fosskvartalet, ved siden av biblioteket i Lierbyen, er temaet "fremtidens friluftslivsanlegg og aktiviteter"

Velkommen! Har du spørsmål - kontakt idretts- og friluftsrådgiver Ingrid Buck - ingrid.buck@lier.kommune.no

Ikke trykt kulturkalender fra 2017

Kultur og fritid har besluttet ikke å utgi halvårlige samlede kulturkalendre i trykt format. Grunnene er flere, bla. at kalenderen er ferskvare og fort blir utdatert ved at mange fine arrangementer ikke kom med. Fristene har ofte kommet for kjapt på mange foreninger. Dessuten ønsker vi økt fokus på den digitale kalenderen under Hva skjer i Lier, en kalender som skal kunne være oppdatert og lett suppleres fortløpende, og der alle arrangører selv lett kan legge inn egne arrangementer. Vi vil fra kommunens side også bruke denne mer aktivt som utgangspunkt for jevnligere markedsføring gjennom ulike kanaler.

Lier kommunes frivillighetspolitikk!

Lier kommune skal utforme en samlet frivillighetspolitisk plattform og drøfte samspill og samarbeid mellom kommunen og foreninger og frivillige. Disse utkastene  har vært ute for innspill fra foreninger og frivillige:

- Utkast til frivillighetspolitisk plattform
- Skisse til politisk sak

Saken kommer til politisk behandling på nyåret.

Kulturkalender for høsten 2016

Lier kommune gir ut en halvårlig kulturkalender - med program for Lier kulturscene og åpne arrangementer arrangert andre steder i Lier. Kalenderen for andre halvår 2016 er ferdig nå. Du finner den utlagt på biblioteket, servicetorget, kulturscenen og flere andre steder - også her i digital form.

Handlingsprogram med mange kulturoppdrag

Tirsdag 15. desember vedtok kommunestyret handlingsprogram for 2016-19. For kulturtjenestene ligger det inne økte forventninger og noe økte driftsrammer, bl.a. knyttet til drift av kulturskolen og kulturscenen, barnefattigdomssatsing, samarbeid med foreninger og frivillige særlig mht. barn/ungdom og flyktninger, markering av 300-års jubileum for slaget ved Gjellebekk skanse og drift av nye kunstgressbaner og andre uteanlegg. Biblioteket fikk investeringsmidler til meråpne biblioteker, dvs. mulighet for å låne bøker utenom betjent åpningstid.

Frivillighet i fokus som oppfølging av "For kropp og sjel" 2015

Lier kommunestyret vedtok høsten 2013 en strategiplan for kultur, idrett og friluftsliv for 2013-2025  som fikk overskriften "For kropp og sjel". Hvert år lages en oppfølgingsrapport knyttet til denne. Her finner du 2015-rapporten. Som et samarbeidsprosjekt i 2016 skal vi jobbe sammen - frivillige, folevalgte og administrasjon - for å utvikle Liers frivillighetspolitikk, kanskje i retning av en felles frivillighetsplattform eller en tydeligere og mer konkret samarbeidsoversikt som gjør at vi letter kan nå felles mål og tilrettelegge for en fortsatt bred og aktiv frivillig sektor.

Temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer vedtatt

Mandag 14. desember vedtok kommunestyret Liers temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer, som en strategisk plan med en konkret handlingsplan for dette temaområdet. Formålet med planen er å øke kunnskapen om hvilke kulturminner og kulturmiljøer som finnes i Lier, og derved kan sikre at vi framover i større grad kan ta hensyn til vår viktigste kulturarv i en fortsatt utvikling av Liersamfunnet.

Les gjerne:
Planen slik den ble vedtatt.
Saksutredning med vedtak.

For oversiktens skyld så har vi her laget en snarvei til selve handlingsplanen som er en del av planen.
Registrerte kulturminner og kulturmiljøer er også lagt inn på kommunens kartverk. Du må aktivere kartet ved å "be om" å få med kulturminner på oversikten.

Lier - Årets friluftslivskommune!

1. desember 2015 ble det klart at Lier ble kåret til Årets friluftslivskommune 2015! Vi fikk prisen pga. langvarig og bred satsing på friluftsliv, men ikke minst pga omfattende samarbeid med foreninger og frivillige som derved også har bidratt til at prisen ble tildelt nettopp Lier.

Prisen forplikter, og Lier vil fortsatt sette friluftslivet høyt på prioriteringslisten, som del av Liers grønne identitet og kjennetegn.

Sist oppdatert: 07. april 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?