Leie lokaler og anlegg

Gå til

Fast leie av kommunale lokaler

Lier kommune leier ut idrettshaller, gymsaler, svømmehall, kantiner, aulaer og andre lokaler ved skolene til trening/øvelser og faste aktiviteter på ettermiddags/kveldstid. Oversikt over alle lokalene finner du på vår utleieportal. Søknadsfrist for skoleåret 2018/2019 er 15 mars.

Det er gratis lokaler for fast trening/øvelser på ukedagene for lokale lag med aktivitet for barn og unge og for voksenopplæringsorganisasjoner. For fast trening/øvelser for voksne, betales en lav leie. Hovedmålgruppe er lokale foreninger, og fast tid deles først ut til dem. Ledig tid kan disponeres til utleie for andre.

Leietakere står selv ansvarlig for tilsyn og sikkerhet under sin aktivitet, og må kvittere ut nøkkel/nøkkelkort etter opplæring/veiledning. Fast trening må normalt vike for enkeltarrangementer i regi av skole, kommune og lokalt foreningsliv, men dette skal varsles i god tid, minst 14 dager i forveien.

Søknad om treningstid i kommunale haller og skolelokaler

Leie av lokaler til arrangementer

Lier kommune leier ut samme lokaler til enkeltarrangementer, kamper og cuper mm. Søknader sendes og behandles fortløpende via kommunens digitale utleiesystem. I tillegg til flerbrukslokalene ved skolene leies også Lier kulturscene og Engersand forsamlingslokale ut til enkeltarrangementer.

Digitalt utleiesystem (alle de kommunale lokalene ekskl. Lier kulturscene)
Søk i god tid før arrangementet - det kan ta noen dager før vi får behandlet søknaden din.

Skolelokalene våre leies normalt ikke ut i skolens sommerferie.
Pga ferieavvikling blir leiebookinger liggende uten behandling fra slutten av juni til begynnelsen av august.


Leie Lier kulturscene

Det betales gradert leie for bruk av de kommunale lokalene i helgene. Private og kommersielle leietakere betaler også leie for bruk av lokaler på ukedager.

Leiereglementer for kommunale flerbrukslokaler

Det er felles utleiereglement for flerbrukslokaler for utleie på skolene våre:

For leie av Lier kulturscene - kontakt programansvarlig Marte Bergsland - epost marte.bergsland@lier.kommune.no så lager vi en pakke for lokalleie, utstyr og teknisk hjelp ut fra deres behov. Mer info under www.lierkulturscene.no.

Noen av kommunens lokaler leies en sjelden gang ut også til overnatting. Da gjerder særlige regler og rutiner.

Private lokaler for leie

Det finnes flere private lokaler i Lier som egner seg til møter, konferanser, selskaper mm.
Oversikt finner du ved å klikke her.

Leie og bruk av uteanlegg for idrett

Lier kommune leier ut kommunale utendørs idrettsanlegg til idrettslag, videregående skoler og andre. Idrettsanleggene våre er Lier stadion, Sylling idrettspark og Tranby idrettspark.

Trening for lokale lag er gratis. Kamper og cuper på anleggene tas det betalt for. Skoler og andre betaler for all bruk. Leieprisene fastsettes årlig av kommunestyret i desember for påfølgende år.

Det er egne avtaler med klubbene for kunstgressbanene på Lier stadion og Tranby idrettspark der klubbene selv disponerer banene på ettermiddags/kveldstid og i helger og ferier. Kommunen disponerer og fordeler brukstid på dagtid på alle baner og på naturgressbanene også på ettermiddags/kveldstid og i helger. Søknad om fast treningstid og garderobe sendes banemester, for klubbene for sommersesongen og for skolene for hvert skoleår.

Søknad om å disponere baner, parkeringsarealer, garderober mm til cuper og andre større arrangementer, sendes også til banemester. Det må innhentes kommunal tillatelse til å henge opp reklame og for evt. å kunne ta betalt for parkering. For samtidig bruk av skolelokaler som aulaen i Sylling, må denne bestilles via kommunens utleieportal.

Banemester bestemmer banefordeling for kamper og tildeler garderober, og sørger for oppslag om dette.

Leiepriser

Lier kommune har gratis trening og øvelser mandag-fredag for lokale lag og foreninger med aktiviteter for barn og unge. Voksenopplæringsorganisasjonene har også gratis lokaler på ukedagene i hht. sentral lovgivning. Forøvrig betales leie for bruk av kommunale lokaler og anlegg etter priser fastsatt av kommunestyret. Utleie til private, kommersielle eller utenbygds leietakere er priset dyrere enn til lokale foreninger.

Prisene finner du her.

Kontaktinformasjon

For idrettshaller og gymsaler: Ingrid Buck - e-post: Ingrid.buck@lier.kommune.no
For Lier kulturscene: Marte Bergsland - epost: marte.bergsland@lier.kommune.no
For andre kulturlokaler: Ingeborg Rivelsrud - e-post: ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no
For utendørs idrettsanlegg: Banemester på det enkelte anlegg, evt. Steinar Hennum - epost: steinar.hennum@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 09. februar 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?