Tilskuddsordninger

Frivillige organisasjoner i Lier kommune kan søke om ulike typer tilskudd til sin virksomhet. Her følger en oversikt over søknadsmulighetene.

Gå til

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier

Kultur og fritid kan gi driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier som har aktiviteter for barn og unge, og har minst ti medlemmer i målgruppen. Rene voksenorganisasjoner får ikke driftstilskudd, heller ikke idrettslag. Barne- og ungdomsorganisasjoner med fast aktivitet i private lokaler kan få et ekstra tilskudd til husleie ved vurdering av driftsstøtten. Dette er spesielt aktuelt der offentlige lokaler ikke er tilgjengelige.

Søknadskjema for driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Søknadsfrist er 15. april. Spørsmål kan rettes til Nina Guzman Toft, tlf 32 22 02 52, epost: nina.guzman.toft@lier.kommune.no. Hvis Nina ikke er å få tak i, ring servicetorget på 32 22 01 00 og spør etter en annen på kulturkontoret.

Les om retningslinjer for driftstilskuddet til frivillige organisasjoner

For nyetablerte foreninger så kan det søkes oppstarttilskudd hele året.

Driftstilskudd til private idrettsanlegg

Idrettslag i Lier som har egne idrettsanlegg kan søke tilskudd til drift av disse årlig. Tilskuddsordningen følger regler fastsatt av kommunen etter forslag fra idrettsrådet. Idrettsrådet godkjenner også den årlige fordelingen.

Søknadskjema for tilskudd til drift av anlegg

Søknadsfrist er15. april. Spørsmål kan rettes til Ingrid Buck, tlf 32 22 02 49, epost: ingrid.buck@lier.kommune.no

Nyhet: Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er en ny tjeneste som er nå er tilgjengelig. Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for åfinne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Lier.

Her kan lag og foreninger:

  • Finne tilskudd å søke på
  • Lese siste nyheter om tilskudd
  • Dele informasjon og lære av hverandre
  • Motta viktig informasjon fra kommunen
  • Få et månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd

Her finner du Tilskuddsportalen

Tilskudd til enkeltarrangementer og prosjekter

Kultur og fritid kan gi underskuddsgarantier eller tilskudd til åpne enkeltarrangementer med kultur- og fritidsinnhold i Lier kommune. Søknader behandles fortløpende, men må sendes i forkant av arrangementet. Søknaden må beskrive arrangementets innhold, målgruppe, dato/sted og budsjett, og begrunne behovet for underskuddsgaranti eller tilskudd. Alle som mottar støtte til et kulturarrangement må godta gratis inngang for personer med ledsagerbevis.

Søknadsskjema - Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti

Vedr. dokumentasjon i søknadsskjemaet:
Det er ikke nødvendig med annen dokumentasjon når alle felt i søknaden er fylt ut, men her kan du du legge ved ev. markedsføringsmateriale, mer utfyllende budsjett, avtaler med artister eller andre aktører

  • Vi ønsker særlig oppmerksomhet på tiltak som bidrar til at "alle kan delta". Dette vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd. Vi ser i slike sammenhenger flere av våre tilskuddsordninger i sammenheng.

  • Alle arrangementer som mottar støtte skal listes i vår digitale kulturkalender «Hva skjer i Lier». Dette er søkers ansvar.Vi ønsker en kort rapport i etterkant av arrangementet, men en kort beskrivelse av gjennomføring av arrangementet, publikumstall og avvikling, regnskap og 1-2 bilder.

Spørsmål rettes til Nina Guzman Toft, tlf 32 22 02 52, epost: nina.guzman.toft@lier.kommune.no

Tilskudd til aktive opplevelser for barn og unge

Lier kommune har som målsetting at barn skal kunne ha en sosial, inkluderende og AKTIV fritid. For 2016 er det satt av kr 100.000 som skal fordeles etter søknad til lag og foreninger mm som ønsker å drive åpne aktivitetstiulbud for barn og unge. Dette kan være tilbud over flere ganger, f.eks. en fast dag over noen måneder, eller et enkeltarrangement. Kanskje noe dere allerede driver med som dere trenger støtte til, eller noe dere har lyst til å prøve ut og som dere nå kan få hjelp til.

For å søke støtte må dere oppfylle noen kriterier, hvor de viktigste er at det skal være åpent for alle og gratis å delta. Les hele invitasjonen her. Søknad med informasjon om aktivitetsopplegg, datoer, målgruppe og budsjett mm sendes Yngvild Mehren Nystrøm, e-post: ymn@lier.kommune.no , som også svarer på spørsmål via mobil 456 13 716.

Søknadsskjema aktive opplevelser 

Midler for unge profesjonelle i Lier

Lier kulturscene ønsker å satse på unge artister med tilknytning til Lier og vil være et springbrett for deres kommende karriere og et sted der de skal kunne vise sitt kunstneriske talent uten stor økonomisk risiko. Vi gir muligheten til støtte til husleie og underskudds garanti ved bruk av Lier kulturscene som arena.

Har du en prosjektide som du ønsker skal få liv på Lier kulturscene, ta kontakt med programprodusent Marte Bergsland mabe@lier.kommune.no, eller 47915467 for en uformell prat.

 

Stipender / friplasser - spesielle tilskudd

Lier kommune har fra 2015 etablert en mulighet til å kunne søke om stipend/friplass for barn og unge opp til 20 år, der hvor foreldre og foresatte har inntekt under ett gitt beløp (kommunens satser.) Ordningen skal sikre at alle barn og unge skal kunne delta i vanlige kultur- og fritidsaktiviteter via kulturskole, musikkverksted, idrettslag, korps og andre foreninger. Søknad om dekning av medlems-/deltakeravgift sendes inn og behandles fortløpende. En kort søknad sendes til Lier kommune - Kultur og fritid, postboks 205, 3401 Lier eller direkte til Yngvild Mehren Nystrøm- epost: ymn@lier.kommune.no.

KIWANIS har i tillegg stilt midler til rådighet for å kunne dekke behov for utgiftsdekning eller tilskudd til barn og barnefamilier med lav inntekt. Midlene forvaltes av Lier kommune v/Kultur og fritid, og kan brukes til medlemsavgifter, nødvendiog utstyr og deltakelse på kulturaktiviteter og andre fritidsaktiviteter.

Ta gjerne kontakt med Lier kommune - Kultur og fritid v/Katrine Smemo Granlund - epost: ksg@lier.kommune.no eller telefon 32 22 02 53 dersom du har spørsmål knyttet til disse ordningene.

For stipendplasser/friplasser i kulturskolen ta kontakt med Lier kulturskole på telefon 32 22 01 91 eller kulturskolen@lier.kommune.no

Ledsagerbevis

Les om ordningen med ledsagerbevis.

Andre kommunale tilskuddsordninger

Kultur og fritid kan også gi tilskudd til ulike tiltak og prosjekter. Har du en god ide, men trenger litt oppstarthjelp? Har du ønske om å få til forbedringer i ditt nærmiljø? Ta kontakt for kanskje å få råd og hjelp til å realisere planene.

Hvor kan man ellers søke tilskudd?

Det finnes mengder av tilskudd og legater som frivillige organisasjoner kan søke. Her er linker til noen aktuelle:

Sist oppdatert: 24. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?