Om driftstilskudd til organisasjoner

Retningslinjer for driftstilskudd til kulturorganisasjoner:

For å få årlige driftstilskudd må organisasjonen oppfylle følgende vilkår:

  • Være åpen for alle, bygge på individuelt medlemskap og ha minst 15 medlemmer
  • Ha medlemmer i aldersgruppen 0-19år eller betydelig aktivitetstilbud rettet mot denne aldersgruppen
  • Ha årsmøtevalgt styre med leder og kasserer/økonomiansvarlig
  • Ha årsmøtevalgt eller statsautorisert revisor
  • Ha egne vedtekter der formål og driftsform klargjøres
  • Være hjemmehørende og ha sin virksomhet i Lier
  • Ha aktivitetstilbud minimum 10 ganger pr. år for sine medlemmer.

Ikke tilskuddsberettiget er: Nærings-, yrkes- og og arbeidslivsorganisasjoner, forsknings- og vitenskapsorganisasjoner, elev- og studentorganisajoner, politiske partier (unntatt ungdomsorganisasjonene).

Søknadsfrist: 15. april hvert år. Det skal brukes eget søknadsskjema, som må leveres utfylt og med de vedlegg som forutsettes i dette. 

Sist oppdatert: 15. mars 2017