Høring/offentlig ettersyn av planforslag

Forslag til reguleringsplaner behandles første gang av planutvalget. Dersom det er politisk enighet om planen, sendes den på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen varsler dette med annonse i Lierposten og Drammens Tidende og sender ut brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med en frist for å komme med uttalelser til planen. Høringsfrist skal være minst 6 uker.

 

 • Detaljregulering for Klinkenberghagan

  Les mer

 • Detaljregulering for Lier hageby

  Les mer

 • Detaljregulering for Gjellebekk sør (N3)

  Les mer

 • Detaljregulering for Torstad

  Les mer

 • Detaljregulering for Ringveien 2

  Les mer

 • Detaljregulering for Båhusveien

  Les mer

Sist oppdatert: 03. februar 2015