Varsel om oppstart av planarbeid

Når planarbeid igangsettes, skal naboer, berørte og andre interesserte varsles. Forslagstiller varsler oppstart med annonse i Lierposten og Drammens Tidende. Forslagstiller sender også brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med frist for å komme med merknader til planarbeidet. Høringsfrist skal være minst 30 dager.

 

 • Detaljregulering av Fv 285 Asdøla bru Fv

  Les mer

 • Detaljregulering for Kjellstad Gård - Lier ASVO

  Les mer

 • Detaljregulering for Rv. 23 Linnes - E18

  Les mer

 • Detaljregulering for Utsikten U-feltet

  Les mer

Sist oppdatert: 26. januar 2015