Planlagte politiske saker - 2018

Her finner du oversikt over sentrale saker som er planlagt til politisk behandling i løpet av 2018.

Gå til

Februar

Uke 8 og 10

Saker:
(Trykk på saken for mere info)

Tiltaksplan mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet for Lier kommune. 

Melding og status i arbeidet og videre fremdrift. Saken behandles i administrasjonsutvalget

Årsrapport HMS

Saken behandles i administrasjonsutvalget

Skolebehovsplan - fra analyse til plan

Saken behandles i Grunnskole, barnehaget- og kulturutvalget

Kommuneplanens arealdel - forhåndshøringsutkast

Saken behandles i: Kommuneplanutvalget

Samordning av store planprosesser

Saken behandles i: Kommuneplanutvalget

Mars

Uke 12 og 14

Saker:
(Trykk på saken for mere info)

Gjennomgang budsjett

Saken behandles i: Alle utvalg

Helse, omsorg og velferdsplan - 1. gangsbehandling

Saken behandles i: Helse-, sosial og omsorgsutvalget

Flom- og overvannsplan - høringsutkast

Saken behandles i: Miljøutvalget

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Saken behandles i: Formannskap og kommunestyre

April

Uke 17 og 19

Saker:
(Trykk på saken for mere info)

Finansrapport og årsrapport

Saken behandles i: Alle utvalg og kommunestyret

Tilstandsrapport for kvalitet i Lierskolen

Saken behandles i Grunnskole, barnehaget- og kulturutvalget

Behovsanalyse på kapasitet på barnehageplasser

Saken behandles i Grunnskole, barnehaget- og kulturutvalget og kommunestyret

Velferdsteknologi - fase 2

Saken behandles i: Helse-, sosial og omsorgsutvalget

Planprogram kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt i Fjordbyen - høringsutkast

Saken behandles i: Kommuneplanutvalget, formannskapet, kommunestyret

Planprogram områderegulering Fjordbyen - stadfeste planprogram

Saken behandles i: Kommuneplanutvalget, formannskapet, kommunestyret

Beslutter øvrig organisering av politisk nivå

Saken behandles i: Formannskapet, kommunestyret

Juni

Uke 23 og 24

Saker:
(Trykk på saken for mere info)

1. tertialrapport

Saken behandles i: Alle utvalg og kommunestyret

Kommuneplanen - 1. gangsbehandling

Saken behandles i: Kommuneplanutvalget, formannskap, kommunestyret

Ny bemanningsnorm - barnehager

Saken behandles i: Grunnskole, barnehaget- og kulturutvalget og kommunestyret

Helse, omsorgs og velferdsplanen

Saken behandles i: Helse-, sosial og omsorgsutvalget og kommunestyret

Skolebehovsplan - 1. gangsbehandling

Saken behandles i: Grunnskole, barnehaget- og kulturutvalget og kommunestyret

 

September

Uke 36

Saker: (Trykk på saken for mere info)

Årshjul for livsmestring i barnehage og skole

Saken behandles i: Grunnskole, barnehaget- og kulturutvalget

Skolebehovsplan

Saken behandles i: Grunnskole, barnehaget- og kulturutvalget

Tilstandsrapport for skole

Saken behandles i: Grunnskole, barnehaget- og kulturutvalget

Kvalitetsplan for barnehage

Saken behandles i: Grunnskole, barnehaget- og kulturutvalget

Halvårsrapport, Sunne og aktive liunger

Saken behandles i: Grunnskole, barnehage- og kulturutvalget

 

Oktober

Saker: (Trykk på saken for mere info)

Uke 41:

Utredning leksefri skole
Evaluering av ferie-sfo

November

Saker:

Skolebehovsplan

Desember

Saker:

Handlingsprogram 2019-2022

Eierskapspolitikk

Resultatene av Lier kommunes eierskap

Rekrutteringsstrategi for lærere

Sist oppdatert: 29. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?