Politiske møter

Gå til

Politiske møter

Møteplan

Møteplanen viser en oversikt over møter inneværende og neste halvår

Møteplan 2. halvår 2017

Møteplan 1. halvår 2018

Møteplan 2. halvår 2018

Politiske saksdokumenter

Til saksdokumenter for politiske møter  (klikk på "Vis kalender" når du kommer til neste side)

Til saksdokumenter for Kontrollutvalget

Dokumenter for kontrollutvalget finner du over.  (Ivaretas av Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS - Kubis)

Møter åpne for publikum

Alle møtene i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene er åpne for publikum. I noen møter kan det
være saker som er unntatt fra offentlighet og som da må behandles i lukket møte.

Saker som er unntatt fra offentligheten vil være avmerket i sakslisten.

Kommunestyrets møter avholdes på Haugestad. I første halvår 2017 avholder også de øvrige utvalgene sine møter på Haugestad.

Møtene starter normalt kl. 18.00.

Ved møtets åpning, gjennomføres inntil 15 minutter offentlig spørretid. Publikum gis da anledning
til å stille spørsmål eller gi en meningsytring. 

Spørsmål/ytringer rettes til møteleder. Dersom det stilles spørsmål relatert til en av
sakene på sakskartet, blir spørsmålet besvart i tilknytning til behandling av saken.

Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med meningsytringer etter at møtet er satt.

 

Sist oppdatert: 06. november 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?