Valg

Gå til

Stortingsvalg 2017

Valgdagen er fastsatt til mandag 11. september kl. 09.00 – 21.00.

Det er bostedsadressen din i folkeregisteret 30. juni 2017 som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett og hvor ditt stemmelokale er.

FORHÅNDSSTEMME? KLIKK HER FOR MER INFO.

Gi din stemme

Det er flere muligheter til å avlegge stemme:

 • Tidligstemming fra 3. juli til 9. august.
 • Forhåndsstemming fra 10. august til 8. september.
 • Selve valgdagen 11. september.
 • Hjemmestemming - etter avtale
 • Stemming ved institusjoner i kommunen - ved fastsatte tidspunkt
 • Ellers finner du andre viktige opplysninger fra regjeringen om valget her.

Stemmerett

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis alle disse vilkårene er oppfylt:

 • Du er norsk statsborgere
 • Fyller 18 år innen utgangen av valgåret 
 • Er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge
 • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Manntallet

For å kunne stemme ved stortingsvalget, må du være innført i manntallet. Alle norske statsborgere er automatisk innført i manntallet.

Manntallet lages på bakgrunn av opplysningene som er registrert om velgeren i folkeregisteret 30. juni i valgåret. Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni 2017, er du registrert i manntallet i kommunen du flyttet fra. På valgdagen kan du kun avlegge stemme i den kommunen.

Har du sammenhengende bodd mer enn 10 år i utlandet, opphører den automatiske registreringen. Dersom du da ønsker å stemme ved valget, må du søke om å bli innført i manntallet (pdf).

Samemanntallet

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i samemanntallet.

Hvis du står i samemanntallet vil du få brev om hvordan du skal avlegge stemme. Vil du søke om innføring eller eventuelt klage gjøres dette til Sametinget.

For mer informasjon om Sametingets valgmanntall se www.sametinget.no

Valgkort

Hvis du er registrert i manntallet mottar du valgkort i posten. På kortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Du må ikke ha med valgkortet for å stemme, men det forenkler prosessen og går raskere for deg å stemme dersom du har det med.

Dersom du ikke har mottatt valgkort eller har mistet det, kan du likevel stemme. Både ved forhåndsstemming og på selve valgdagen, men du MÅ ha med legitimasjon.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Du må vise legitimasjon

Alle velgere skal vise legitimasjon, og du må vise legitimasjon selv om du kjenner stemmemottakeren. Gyldig legitimasjon skal inneholde:

 • Navn
 • Bilde
 • Fødselsdato

Eksempler på gyldig legitimasjon:

 • Pass
 • Sertifikat
 • Bankkort med bilde
 • Studentbevis

Tidligstemming

Dersom du ønsker å stemme før forhåndsstemmingen starter, er dette mulig fra 3. juli. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra 10. august på rådhuset i Lierbyen i servicetorgets åpningstid. De siste to ukene før valget vil du kunne forhåndsstemme flere andre steder, og til andre tider.
Du kan forhåndsstemme frem til 8. september klokka 15 00.

Dersom du forhåndsstemmer eller tidligstemmer, kan du gjøre det i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Ulike steder du kan forhåndsstemme i Lier kommune

 • Servicetorget i rådhuset
  Åpningstider:
  Mandag: kl. 08.00 – 15.30
  Tirsdag – fredag: kl. 08.00 – 15.00
  Fredag 01.09: kl. 08.00 – 18.00
  Lørdag 02.09: kl. 10.00 – 14.00
  Torsdag 07.09: kl. 08.00 – 18.00

 • Liertoppen kjøpesenter:
  24.08 og 25.08 kl. 14.00 – 18.00
  26.08 kl. 10.00 – 14.00
  31.08 og 01.09 kl. 14.00 – 18.00
  02.09 kl. 10.00 – 14.00
 • Spar Sylling:
  Fredag 01.09: kl. 14.00 – 18.00
  Lørdag 02.09: kl. 10.00 – 14.00
 • Tranby: Coop Extra:
  Fredag 01.09: kl. 14.00 – 18.00
  Lørdag 02.09: kl. 10.00 – 14.00

Forhåndsstemming ved institusjoner

Bor du på en av institusjonene som ligger i Lier kommune, enten fast eller midlertidig, vil du få mulighet til å stemme der. Du kan også avgi stemme om du jobber på institusjonen, er på besøk eller av andre grunner innom når det arrangeres forhåndsstemming der. Alle kan avlegge stemme enten du er hjemmehørende i Lier eller en hvilken som helst kommune. Hver institusjon vil motta nærmere informasjon om tidspunkt.

Oversikt over institusjoner hvor det arrangeres forhåndsstemming

Forhåndsstemming hjemme

Hvis du har helseproblemer eller er ufør som gjør at du har problemer med å komme deg til et stemmested, kan vi komme hjem til deg i forhåndsstemmeperioden fra 10. august til 8. september, slik at du får avlagt stemme. Ta kontakt med kommunens servicetorg på 32 22 01 00 for å avtale tid innen fredag 5. september.

Valglokaler

På valgkortet du har fått tilsendt står det hva som er ditt nærmeste stemmelokale. Men du kan også stemme ved et av de andre lokalene i kommunen hvis det passer bedre.

 • Husk å ta med legitimasjon
 • Det er fint om du har med valgkort, så går stemmegivningen raskere

Her finner du oversikt over valglokaler i Lier

Trenger du skyss?

Hvis du har vanskelig for å komme deg til valglokalet, kan kommunen være behjelpelig med skyss på valgdagen eller til forhåndsstemming. Ta kontakt med servicetorget på tlf. 32 22 01 00 for å avtale nærmere.

Sist oppdatert: 14. august 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?