Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er ute på høring

Nå er både kommuneplanens arealdel - og samfunnsdel for perioden fram mot 2028 ute på offentlig høring.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er nå lagt ut på offentlig høring med høringsfrist til 15. februar 2019.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med tilhørende handlingsdel og arealdel.

Samfunnsdelen fastsetter langsiktige mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.

Arealdelen er en oppfølging av føringene gitt i samfunnsdelen, og består av et juridisk bindende plankart med tilhørende planbestemmelser.

Vi inviterer deg til å se gjennom samfunnsdelen med tilhørende vedlegg som nå er ute til høring. Har du innspill til kommuneplanens samfunnsdel må du sende det pr. epost til postmottak@lier.kommune.no innen høringsfristen går ut.

Har du spørsmål, ta kontakt med Kjartan Askin (telefon 32 22 01 00) eller epost: kjartan.askim@lier.kommune.no

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2028. Høringsversjon 31.10.18.pdf

Konsekvenser av tre utbyggingsmønstere i Lier kommune 2018 - 2033.pdf

Omstilling til grønn mobilitet i Lier kommune.pdf

 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealbruken i Lier kommune. Den viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det foreligger et konkret forslag som alle inviteres til å si sin mening om og gi innspill til.

Høringsfristen er 15. desember.

Arealdelen blir endelig vedtatt våren 2019.

Det ble arrangert åpent høringsmøte om planen på Haugestad i Lierbyen 6. november kl 17.30.

Her kan du se presentasjonen fra møtet

Her kan du se presentasjonen fra folkemøtet Lierskogen 8.11.18

Har du spørsmål, ta kontakt med Jon Arvid Fossum (telefon 32 22 01 00) eller epost: jon.arvid.fossum@lier.kommune.no

Planforslaget kan ses her:

 

Mer om kommuneplanen

 

Kommuneplankontor på Lierlaben er betjent følgende dager:

13.12

torsdag

1200-1800

14.12    

fredag

1000-1530