Kommuneplanens arealdel på høring

Kommuneplanens arealdel i Lier kommune for perioden fram mot 2028 er på høring.

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealbruken i Lier kommune. Den viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det foreligger et konkret forslag som alle inviteres til å si sin mening om og gi innspill til.

Høringsfristen er 15. desember.

Arealdelen blir endelig vedtatt våren 2019.

Det ble arrangert åpent høringsmøte om planen på Haugestad i Lierbyen 6. november kl 17.30.

Her kan du se presentasjonen fra møtet

Her kan du se presentasjonen fra folkemøtet Lierskogen 8.11.18

Har du spørsmål, ta kontakt med Jon Arvid Fossum (telefon 32 22 01 00) eller epost: jon.arvid.fossum@lier.kommune.no

Planforslaget kan ses her:

 

Mer om kommuneplanen

 

Kommuneplankontor på Lierlaben er betjent følgende dager:

 

09.11

fredag       

1000-1530

15.11

torsdag

1400-1800

16.11

fredag

1000-1530

20.11

tirsdag

1000-1530

22.11

torsdag

1200-1800

23.11

fredag

1000-1530

27.11

tirsdag

1000-1530

29.11

torsdag

1200-1730

30.11

fredag

1000-1530

04.12

tirsdag

1000-1530

06.12

torsdag

1200-1800

07.12

fredag

1000-1530

11.12

tirsdag

1000-1530

13.12

torsdag

1200-1800

14.12    

fredag

1000-1530