Tilsyn små avløpsanlegg

Gå til

Prisliste

Gebyrregulativ

Gebyrregulativ

Kap 1. Generelle bestemmelser

  2017
m. mva 

2017
u. mva

2016
m. mva
2015
m. mva
Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid, jf. gebyrregulativets punkt 1.2 1000,- 1000,- 975,- 948,-
Beløpsgrense for overføring av utestående beløp, jf. gebyrregulativets punkt 1.8 500,- 500,- 500,- 500,-

Kap 2. Gebyr for slamtømming

Oppgitt pris er per tømming, se gebyrregulativet for normal tømmefrekvens.

  2017
m. mva  
2017
u. mva 
2016
m. mva 
 2015
m. mva
Tankvolum til og med 3 m3 2284,- 1827,- 2226,- 2153,-
Tankvolum større enn 3 m3 til og med 6 m3 3461,- 2769,- 3373,- 3212,-
Tankvolum større enn 6 m3 til og med 12 m3 5567,- 4454,- 5426,- 5167,-

Tankvolum større enn 12 m3

+ behandling av volum over 12 m3

6464,-

660,-/m3

5171,-

528,- /m3

6300,-

643,- /m3

6129,-

626,-m3

Ekstraarbeid ved tømming, pris per time 1533,- 1226,-   1494,-  1454,-
Utedo / tørrtoalett, pris per tømming 4072,- 3258,-  3969,-  3860,- 
Oppmøte uten å få tømt, pris per gang   717,-   574,-    699,-    680,- 
Tillegg for utrykning 1179,-   943,- 1149,- 1118,-

Kap 3. Tilsynsgebyr

Det belastes ikke mva. for gebyr på tilsyn. (Faktureres ikke i 2015, bruker av fond)

  2016
m. mva  
2017
u. mva 
2016
m. mva 
2015
m. mva 
Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år     513,-     513,-     500,-         0,-

Kap 4. Gebyr for utslippstillatelser

Det belastes ikke mva. for gebyr på utslippstillatelser.

  2017
m. mva  
2017
u. mva 
2016
m. mva 
2015
m. mva 
Søknad om utslipptillatelse, pris per sak 7282,- 7282,- 6935,- 6935,-
Sist oppdatert: 04. januar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?