Voksenopplæring

Pris for norskopplæring

Bøker og prøveavgift knyttet til norskprøven, kommer i tillegg til kursavgiften.
Kursavgiften må betales med bankkort på skolens kontor. 
Kursavgiften betales forskuddsvis med første innbetaling innen 10 dager etter oppstart.  Innbetalt kursavgift vil normalt ikke bli refundert.

Opplæringen følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven.

 

Norskkurs til bedrifter:

Ta kontakt med Lier voksenopplæring.

Norskkurs for privatpersoner

Du kan melde deg på kurs per telefon 32220290
eller send en e-post til: lier.voksenopplaring@lier.kommune.no

 

Høsten 2017:

Oppstart kurs på dagtid (A1-B1): 21.08.17, kl.9:00
Vi planlegger kurs på B2 nivå.  Oppstart 09.10.17 kl 9:00, med forbehold om nok påmeldte.

Kveldskurs: Vi har ikke kveldskurs høsten 2017

 

Dagkurs   Periode   undervisningstimer pr.uke (45 min)  Pris: 45 kr pr undervisningstime

 

 

  A1-B1

 

 

 

kl. 09:00-12:15

 

 

 

 

21.08-22.12 

 

 

 

           

 

3 dager i uka

Mandag, onsdag, fredag

           12 9500

5 dager i uka

        20

14900

Bøker: Pris inkl. mva
Tekstbok kr 400,-
Arbeidsbok kr 400,-
Norskprøver Pris inkl. mva
 Skriftlig - alle delprøver kr 900,-
Delprøver:
lytte
lese
skrive
kr 300,-
kr 300,-
kr 300,-
Mutlig del: kr 900,-

 

 

Sist oppdatert: 03. august 2017