Voksenopplæring

Pris for norskopplæring

Bøker og prøveavgift knyttet til norskprøven, kommer i tillegg til kursavgiften.
Kursavgiften må betales med bankkort på skolens kontor. 
Kursavgiften betales forskuddsvis med første innbetaling innen 10 dager etter oppstart.  Innbetalt kursavgift vil normalt ikke bli refundert.

Opplæringen følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven.

 

Norskkurs til bedrifter:

Ta kontakt med Lier voksenopplæring.

Norskkurs for privatpersoner

Du kan melde deg på kurs per telefon 32220290
eller send en e-post til: lier.voksenopplaring@lier.kommune.no

 

Høsten 2018:

 

Dagkurs

 

Periode

 

Antall   undervisningstimer
  (á 45 min) pr uke

 Pris:   46 kr pr undervisningstime

 august - desember

 

  A1-B1

 

 

 

kl.   09:00-12:15

 

 

 

20.08.18-21.12.18

 

 

   

 

3 dager i uka

Mandag, onsdag, fredag

12

 

5 dager i uka

20

 
 

B2

kl. 9:00-12:15

 

Torsdager

4

 

 

 

 

Bøker: Pris inkl. mva
Tekstbok kr 400,-
Arbeidsbok kr 400,-
Norskprøver Påmelding her Pris inkl. mva
 Skriftlig - alle delprøver kr 900,-
Delprøver:
lytte
lese
skrive
kr 300,-
kr 300,-
kr 300,-
Mutlig del: kr 900,-
   

Prøver i samfunnskunnskap

Påmelding

 

Statsborgerskapsprøver

Påmelding

 
Sist oppdatert: 22. mai 2018