Høvik skole

Gå til

Skolens ledelse

Rektor: Lisbet Grøvdal
e-post: lisbet.grovdal@lier.kommune.no

Inspektør: Erik Uggen
e-post: erik.uggen@lier.kommune.no

Inspektør: Tone Ørnfjord
e-post: tone.ornfjord@lier.kommune.no

Inspektør: Gunnar Johansen
e-post: gunnar.johansen@lier.kommune.no

Inspektør/SFO leder: Anette Penk
e-post: anette.penk@lier.kommune.no 

Om skolen

Skolens visjon er "Vi kan – vi vil – vi tør - på jakt etter stadige forbedringer".

  • Høvik skole er i vekst og skoleåret 2014-1015 har vi ca. 705 elever og ca. 105 ansatte hos oss.
  • Elevene på 1.-7.trinn kommer fra Høvik skolekrets, elevene på 8.-10.trinn kommer fra Gullaug og Høvik krets.
  • Vi er nå på 5. året i den nye, flotte skolen vår. Vi har flinke og hyggelige elever, og vi fortsetter satsingen på læringsledelse i tillegg til de andre fokusområdene våre.
  • Vi har innført mobilfrie soner på ungdomsskoletrinnet. Klasserommene og basene utenfor skal være fri for mobilbruk. Vår erfaring tilsier at det er godt for læringsmiljøet. Elevene på 1.-7.trinn har som før ikke lov å ha mobilen på i skoletiden.

Velkomstklasser

Ca. 35 av årets elever går i velkomstklassene. Dette er klasser for elever i hele Lier som er nyankomne til Norge.
De går hos oss til de kan tilstrekkelig norsk til å ha utbytte av ordinær undervisning.
Da fortsetter de på nærskolen sin. 

Fokusområder

Læringsledelse
Vurdering for læring
Regning
Lesing
Digitale ferdigheter

SFO

Høvik SFO holder åpent 07.00-17.00 hver dag. På skolefrie dager er åpningstiden 7.30-16.30. Det er ca 200 elever i 1.-4. klasse som benytter tilbudet.

SFO er åpen mandag til fredag alle virkedager. SFO er stengt fra og med 24.desember til og med 1.januar, i de tre virkedagene i påskeuken og hele juli måned.

Kommunen har nedfelt rutiner ved for sen henting av barn.

SFO holder til i 1.etasje i del C, men benytter uteområdet og hele skolen for øvrig til ulike aktiviteter.

Høvik SFO benytter Mobilskole. Dette er en toveis SMS løsning der foresatte gir beskjeder til SFO via SMS. Foresatte får egen informasjon om Mobilskole ved innmelding til SFO.

Råd og utvalg

Medlemmer i råd og utvalg ved Høvik skole, skoleåret 2014 - 2015

FAU

Leder: Kristin Hovland Marfi  
E-post: Kristin.HovlandMarfi@accepta.no

Samarbeidsutvalget:

Leder: Anette Aasen
E-post: anetteaasen@hotmail.no

 

Sist oppdatert: 24. august 2015

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Høvik skole

Besøksadresse:

Jensvollveien 42
3413 Lier

Telefon: 32 85 97 00