Kommunens planpakke

Gå til

Informasjonsskriv og sjekklister

Maler

Planlegging med redusert klimabelastning

Norm

Standarder

Andre relevante planer og dokumenter

Generelt:

 

Støy:

Veg og trafikk:

Kultur og idrett:

Energi:

Aktuelle linker

Lovdata
Plan- og bygningsloven
Departementets planside (www.planlegging.no)
Klima og forurensningsdirektoratet – Miljødirektoratet
Miljøkommune.no
Miljøstatus i Norge (www.miljostatus.no)
Enova (www.enova.no)
Statens kartverk
Norges Geologiske Undersøkelse
Buskerud fylkeskommune 
Fylkesmannen i Buskerud 
Statens vegvesen Region sør
Statens vegvesens vegnormal

Sist oppdatert: 16. november 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?