Landbrukseiendom

Gå til

Konsesjon på eiendom

Hvis du kjøper, overtar, arver eller får en konsesjonspliktig eiendom må du søke om konsesjon.

Du trenger også konsesjon om du skal forpakte eiendom lengre enn ti år og skal søke om utsettelse på boplikt.

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom, og ta den som din reelle bolig. Det er vanligvis boplikt i 5 år på landbrukseiendommer. Les mer hos landbruksdirektoratet.

Driveplikt

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder uansett størrelsen på jordbruksarealet. Les mer hos landbruksdirektoratet.

Jordleiepriser

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål. Her finner du statistikken.

Odel

Odelsloven har regler om odelsretten og åsetesretten. Les mer hos landbruksdirektoratet.

Omdisponering og deling

Dyrka jord skal ikke brukes til annet enn jordbruksproduksjon. Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Les mer hos landbruksdirektoratet.

Nydyrking

 Dersom du ønsker å dyrke opp areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. Les mer hos landbruksdirektoratet.

Markslag

NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) har oversikt over markslag i hele landet. Se kart over din eiendom i gårdskartet.

Sist oppdatert: 16. mars 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?