Nyheter og arrangementer

Her finner du nyheter og informasjon om arrangementer.

Arrangement

UTSATT
Klimanettverk for landbruket inviterer til seminarrekke

Lier og Røyken kommuner, Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum i samarbeid med lokale Bondelag i kommunene, inviterer til seminarrekke om klimatiltak i landbruket.

I følge tall fra miljostatus.no står landbruk for 9 % av norske klimagassutslipp.

Landbruket i de to kommunene våre er allerede klimaeffektivt og det er gjennomført mange gode tiltak, men det er fremdeles muligheter for forbedring.

Vi ønsker å legge til rette for redusert klimagassutslipp og økt lønnsomhet i landbruket gjennom å fokusere på ulike temaer innen energi og klima i landbruket i en seminarrekke med årlige seminarer. Vi vil komme innom temaer som

 • Fornybar energi
 • Energieffektivisering
 • Drøvtyggere og klimagasser
 • Bioenergi og trebruk
 • Jordbearbeiding, drenering og gjødsling
 • Klimatilpasning

Vi vil invitere forskjellige innledere for å snakke om konkrete tiltak bøndene kan gjøre for å senke energibruken sin, senke utgiftene, redusere sitt klimagassutslipp og tilpasse seg et klima i endring.

 • Første seminar i rekka blir 31.1.2018, fra kl. 10.00 -13.00. Sted: Foss Gård i Lier

 Agendaen på dette seminaret blir følgende:

 1. Velkommen ved landbrukssjef og Bondelaget
 2. Klimarådgivning og nasjonalt prosjekt om klimaverktøy ved Bjørn Gimming, nestleder i Bondelaget.
 3. Lønnsomme klimatiltak, eksempler fra Klima Østfold ved Charlotte Forsberg, prosjektleder i Klima Østfold
 4. Eksempel på konkret klimatiltak i landbruket
 5. Fylkesmannen om støtteordninger

Påmelding til ingebjorg.tofte@lier.kommune.no innen 26. januar 2018. Oppgi fullt navn, telefonnummer og ev matallergier i mailen

 Velkommen til en lærerik og nyttig seminarrekke!

Sist oppdatert: 26. januar 2018