Nyheter

Her finner du nyheter og viktig informasjon.

Tørken i år har ført til dårlige avlinger og stor skogbrannfare

Kornavlingene er så å si tapt. Førsteslåtten ga under halv avling og det har ikke vært stor til gjenvekst etter slått. Grønnsaksproduksjonen ser grei ut og det vannes på spreng. Se figur fra Tines undersøkelse

Det er mange nyttige tips som distribueres nå og vi forsøker å videreformidle disse her.

Meld fra til landbrukskontoret så fort som mulig hvis du skal søke. Send en epost til lak@lier.kommune.no med bilde og informasjon om omfanget og hva.

Bruk Norsk Landbruksrådgiving. De har rådgivningstilbud innen planteproduksjon, økonomi og HMS

Til kornprodusenter

 • Hvis det er totalhavari, slå kornet til grønnfor
 • Ta vare på halmen og ikke bruk halmsnitter hvis du får tresket
 • Ta kontakt med Norsk Landbruksrådgivning for hvordan du best kan håndtere situasjonen

Til husdyrprodusenter

 • Ta kontakt med forrådgiver før du setter i gang med nedslakting
 • Det finnes alternativer, mer bruk av kraftfôr og alternative grovfôrkilder. Få råd av fôrveileder til å sette opp nye fôrplaner
 • Se etter brakkarealer som kan slås eller som kan brukes til beiter.
 • Norsk Landbruksrådgivning kan bistå med lokal formidling av grovfôr.
 • Fôrformidling – et privat initiativ

Alle bønder

 • Alle finansinstitusjoner er innforstått med at situasjonen er prekær. Ikke nøl med å kontakte din bankforbindelse med tanke på å få til en ordning som hjelper deg gjennom krisen.
 • Ta vare på hverandre i en vanskelig situasjon! Snakk med hverandre, og vit at flere sliter med det samme som deg selv. Landbruksrådgivningens HMS-tjeneste har opprettet vaktliste for kontakt i sommer, og kan gi personlig støtte og råd.
 • Vis solidaritet! Nå er det viktigere enn noen gang at alle har forståelse for at vi er i samme båt og handler deretter! I samlet flokk vil krisen lettere overvinnes.

Hesteeiere

Ikke bruk dyrebart vinterfor/høy nå. Ha hesten på beite, det er nok av beiter som ikke er i bruk. Se deg om i nærområdet og ta kontakt med grunneier, ev be om hjelp fra landbrukskontoret til å finne hvem det er som eier arealet

 

Nyttig ekstern informasjon

Skogbrann

Det er igjen stor skogbrannfare og værprognosen indikerer at det blir tørt en stund til fremover. En skogbrann vil berøre den enkelte grunneier/gårdbruker og dens naboer. Vi erfarer fra tidligere hendelser at næringen er flinke til å støtte opp når slike hendelser skjer.

Vi kan har større mulighet til å hindre en skogbrann i å utvikle seg dersom tiltak er gjort i forkant. Det er særlig tilgang på vann som er viktig i en tidlig fase. Derfor ber vi om at grunneiere/gårdbrukere i våre kommuner om å bistå med forberedelser.

Vi anmoder derfor alle som har mulighet til å gjøre følgende:

 • Fylle gyllevogner, 1000 literstanker eller lignende med vann slik at disse kan tas i bruk umiddelbart
 • Etablere mulighet for fylling av tanker fra vanningsanlegg
 • Bærbare pumper og slangemateriell settes klart.
 • Gjøre seg kjent med hva som finnes i sitt nærområde.

Brannvesenet har selv gjort egne tiltak for å være best mulig forberedt i tilfelle skogbrann
Les brev fra Brannvesnet

 

 

Sist oppdatert: 09. juli 2018