Om oss

Gå til

Kontorets ansvar

Kontoret har ansvar for forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk og skogbruk i Drammen, Lier, Røyken og Hurum. For vilt og innlandsfisk er forvaltningsansvaret kun for Lier, Røyken og Hurum. I tillegg drifter landbrukskontoret kommuneskogene i Lier.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Foss gård, Stokkeveien 4, 3401 Lier
Telefon: 32 22 01 00
Epost: postmottak@lier.kommune.no

Postadresse:
Landbrukskontoret
Postboks 205, 3401 Lier

Åpningstider

16. september - 15. mai:  kl 08.00 - 15.45 (mandager til 16.15)
16. mai - 15. september: kl 08.00 - 15.00 (mandager til 15.30)

Ansatte

Marit Helene Fjelltun

Landbrukssjef, leder for kontoret tlf. 32 22 04 92 mobil: 91 72 85 01 E-post: marit.helene.fjelltun@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Ledelse, økonomi, personal, arealplaner, miljøsaker m.m.

Håkon Bergø

Utmarkskonsulent tlf. 32 22 04 91 mobil: 95 04 64 30 E-post: hakon.bergo@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Vilt- og fiskeforvaltning, jegerprøve, kommunalt viltfond mm i Lier, Røyken og Hurum. Jordlovsbehandling.

Anne-Gry Fjeldstad

Konsulent tlf. 32 22 04 87 mobil: 93 21 11 26 E-post: anne.gry.fjeldstad@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Produksjonstilskudd,  skogfond, avløsertilskudd ferie og fritid

Terje Olav Ryd

Skogbrukssjef tlf. 32 22 04 88 mobil: 91 53 10 58 E-post: terje.olav.ryd@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Lovsakbehandler skoglova, landbruksveier (jord/skog), tilskudd skogbruk, søknad om hogst i Oslomarka, skogfond, veiledning, bestyrer Lier kommuneskoger.

Astri Kastad

Konsulent tlf.: 32 22 04 90 mobil: 90 98 30 82 E-post: astri.kastad@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Produksjonstilskudd, avløserordningen, tidligpensjon, kommunal veterinærvakt. Avlingsskade - honning, melkekvoter, landbruksregisteret, organisert beitebruk, personal, budsjett og økonomi.

Lars Kyllingstad

Jordbrukskonsulent tlf. 32 22 04 94 mobil: 41 68 15 27 E-post: lars.kyllingstad@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: SMIL for Lier og Drammen, RMP alle kommunene, avlingskadeerstatning, Gjødselplaner, teknisk planlegging, floghavreforvaltning m.m.

Gry Løberg

Jordbrukssjef tlf. 32 22 04 95 mobil: 91 75 73 73 E-post: gry.loberg@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Jord-/konsesjonsloven, hest, SMIL i Røyken og Hurum. Næringsutvikling og informasjonsarbeid.

Rebecca Ehrlenbruch Martinsen

Jordbrukssjef Tlf: 32 22 04 93 rebecca.martinsen@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Jord-/konsesjonsloven, investering og bedriftsutvikling i landbruket (Innovasjon Norge),organiske gjødselvarer, nydyrking

Sist oppdatert: 08. april 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Foss gård, Stokkeveien 4
3401 Lier

Posadresse:


Telefon: 32 22 01 00