Om oss

Gå til

Kontorets ansvar

Kontoret har ansvar for forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk og skogbruk i Drammen, Lier, Røyken og Hurum. For vilt og innlandsfisk er forvaltningsansvaret kun for Lier, Røyken og Hurum. I tillegg drifter landbrukskontoret kommuneskogene i Lier.

Ansatte

Marit Helene Fjelltun

Landbrukssjef, leder for kontoret tlf. 32 22 04 92 mobil: 91 72 85 01 E-post: marit.helene.fjelltun@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Ledelse, økonomi, personal, arealplaner, miljøsaker, jord- og konsesjonssaker m.m.

Håkon Bergø

Utmarkskonsulent tlf. 32 22 04 91 mobil: 95 04 64 30 E-post: hakon.bergo@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Vilt- og fiskeforvaltning, jegerprøve, kommunalt viltfond mm i Lier, Røyken og Hurum, jordlovsbehandling.

Anne-Gry Fjeldstad

Konsulent tlf. 32 22 04 87 mobil: 93 21 11 26 E-post: anne.gry.fjeldstad@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Produksjonstilskudd,  skogfond, avløsertilskudd ferie og fritid, oppdatering av gårdskart

Terje Olav Ryd

Skogbrukssjef tlf. 32 22 04 88 mobil: 91 53 10 58 E-post: terje.olav.ryd@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Lovsakbehandler skogloven, landbruksveier (jord/skog), tilskudd skogbruk, søknad om hogst i Oslomarka, skogfond, veiledning, bestyrer Lier kommuneskoger.

Astri Kastad

Konsulent tlf.: 32 22 04 90 mobil: 90 98 30 82 E-post: astri.kastad@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Produksjonstilskudd, velferdsordninger, kommunal veterinærvakt, melkekvoter, landbruksregisteret, organisert beitebruk.

Lars Kyllingstad

Jordbrukskonsulent tlf. 32 22 04 94 mobil: 41 68 15 27 E-post: lars.kyllingstad@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: SMIL for Lier og Drammen, RMP alle kommunene, avlingskadeerstatning, gjødselplaner, teknisk planlegging, floghavreforvaltning m.m.

Gry Løberg

Jordbrukssjef tlf. 32 22 04 95 mobil: 91 75 73 73 E-post: gry.loberg@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Jord-/konsesjonsloven, hest, SMIL i Røyken og Hurum. Næringsutvikling og informasjonsarbeid.

Silje Klo Hansen

Jordbrukssjef   Tlf: 32 22 04 93 silje.klo.hansen@lier.kommune.no
Arbeidsområder: Avlingsskadeerstatning, avlingsskade honning, jordlovsbehandling, nydyrking, utsatt frist for gjødselspredning, spredning av slam

Rebecca Ehrlenbruch Martinsen - Permisjon frem til august 2019

Jordbrukssjef  Tlf: 32 22 04 93 rebecca.martinsen@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Jord-/konsesjonsloven, investering og bedriftsutvikling i landbruket (Innovasjon Norge),organiske gjødselvarer, nydyrking.

Kontakinformasjon

Besøksadresse: Foss gård, Stokkeveien 4, 3401 Lier Telefon: 32 22 01 00 Epost: postmottak@lier.kommune.no

Postadresse: Landbrukskontoret, Postboks 205, 3401 Lier

Åpningstider

16. september - 15. mai:  kl 08.00 - 15.45 (mandager til 16.15)

16. mai - 15. september: kl 08.00 - 15.00 (mandager til 15.30)

Sist oppdatert: 12. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Foss gård, Stokkeveien 4
3401 Lier

Posadresse:


Telefon: 32 22 01 00