Politisk behandling

Gå til

Drammen

I Drammen kommune behandles saker vedrørende landbruk av "Vei, natur og idrett".

Saksutredning med vedtaksforslag skrives av landbrukskontoret på bakgrunn av lovverket. Klage på vedtak får politisk behandling i klagenemda. Dersom en klage ikke tas til følge blir denne oversendt Fylkesmannen til behandling.

 • Skog og naturforvalter: Bjørn Ringstad Telefon: 32 04 63 41 Mobil: 90 69 38 05 E-post: Bjorn.Ringstad@drmk.no   
 • Natur- og landbruksforvalter: Widar A. Tandberg Telefon: 32 04 64 26 Mobil: 97 01 15 64 E-post: widar.tandberg@drmk.no

Lier

I Lier kommune er vedtaksmyndigheten i landbrukssaker stort sett lagt til politiske utvalg. Landbrukskontoret skriver saksutredningen med vedtaksforslag. Se delegasjonsregelment

Fagutvalg for Landbruk, vilt og innlandsfisk, består av 7 politisk oppnevnte medlemmer og har månedlige møter på Foss gård. Sekretær er Marit Fjelltun. Utvalgets oppgaver utover behandling av landbruksrealterte søknader er saker i forhold til vilt og fisk. Utvalget har delegert vedtaksmyndigheten vedrørende jaktkvoter og fellingstillatelser av skadedyr til rådmannen, ved viltkonsulenten.

Saker som går inn under jordlov og konsesjonslov behandles etterpå i Miljøutvalget. Saker som går inn under plan- bygningsloven behandles i Planutvalget etter jordlovsbehandling.

Klage på vedtak behandles i ny runde i utvalgene. Dersom en klage ikke tas til følge blir denne oversendt Fylkesmannen til behandling.

Røyken

Landbrukssaker blir behandlet i Bygningsrådet. Saksdokumener finner du her

Naturforvaltningsnemnda behandler viltsaker. Sekretær er Håkon Bergø

Medlemmer i Naturforvaltningsnemnda i Røyken:

 • Ole Knut Bjørnstad (H) (leder), Slemmestadveien 4, 3440 Røyken   905 13 360    oknu-bjo@online.no
 • Anne-Marit Grethens (H), Bergvn. 33, 3474 Åros 
 • Karin Buberg (SV), Nærsnestangen 23, 3478 Nærsnes
 • Håvard Hovlandsdal (AP), Vardeveien 4, 3470 Slemmestad      930 30 715    haa-hovl@online.no
 • Bernt Espen Kolsrud (FrP), Sundbyvn. 81C, 3477 Båtstø 

 Protokoll fra siste møter i naturforvaltningsnemnda:

Hurum

I Hurum er det administrasjonen (Landbrukskontoret) som avgjør mindre saker på delegasjon (i henhold til delegasjonsreglementet), mens større og prinsipielle saker skal til politisk behandling. Landbrukskontoret skriver saksutredningen med vedtaksforslag. Sekretær er Gry Løberg

Natur- og landbruksnemda består av 7 politisk oppnevnte medlemmer og avgjør de fleste landbrukssakene i Hurum. Sekretæren representerer administrasjonen. Det holdes 5 møter årlig på rådhuset i Sætre.

Dersom et vedtak blir påklagd skal natur- og landbruksnemnda se på saken på nytt. Hvis de opprettholder sitt tidligere vedtak blir saken behandlet av klagenemnda i kommunen før den eventuelt blir sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det er fylkesmannen som er klageinnstans i landbrukssakene.

Medlemmer i Natur- og landbruksnemda i Hurum:

Saksliste og protokoll vil bli lagt ut fortølpende.

Møter i Natur- og landbruksnemda i Hurum

2019

 • 11.02.2019
 • 08.04.2019
 • 03.06.2019
 • 16.09.2019
 • 18.11.2019

2018

2017

2016

 • 21.11.2016 Saksliste - Protokoll
 • 12.09.2016 Saksliste - Protokoll
 • 06.06.2016 Saksliste - Protokoll
 • 11.04.2016 Møtet avlyst da det ikke var noen saker
 • 15.02.2016 Saksliste - Protokoll

2015

 • 07.12.2015 Saksliste - Protokoll
 • 07.09.2015 Saksliste - Protokoll
 • 01.06.2015 Saksliste - Protokoll
 • 23.03.2015 Saksliste - Protokoll 

2014

Sist oppdatert: 21. november 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?