Tilskudds - og velferdsordninger

Gå til

Produksjonstilskudd

Statens landbruksforvaltning har informasjon om produksjonstilskudd og hvordan du skal søke

Erstatningsordning

SMIL -tilskudd

Det gis tilskudd for å redusere forurensning fra jordbruket og diverse tiltak i landbrukets kultuandskap .Søknadsfristen er 1. mai hvert år.

Har du spørsmål om SMIL kan du ta kontakt med:

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Grøftetilskudd

Tilskudd med inntil kr 1 000,- pr dekar for systematisk grøfting

Søknaden sendes til Lars Kyllingstad (Drammen og Lier) og Gry Løberg (Røyken og Hurum). Vi
behandler søknader fortløpende. Både eiere og leiere av jordbruksjord kan søke om tilskudd.

Les mer hos landbruksdirektoratet

 

RMP

 

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2015

Les mer om RMP hos Landbruksdirektoratet

Velferdsordninger

 

Tilskudd til Investering og bedriftsutvikling i landbruket (BU-midler fra Innovasjon Norge)

INNMELDING AV NYE GODE NÆRINGSPROSJEKTER 2019. 

Det har vært stor interesse med mange gode prosjekter i 2018. Innovasjon Norge har allerede brukt opp ramma for 2018, og 20% av ramma for 2019 er allerede disponert. 

Nye større prosjekter må dessverre vente til Innovasjon Norge får ny ramme for 2019.  

Innovasjon Norge vil også i år gjerne en tidlig oversikt over aktuelle næringsprosjekter som kan forventes å komme inn 2019 både innenfor tradisjonelle og nye næringer.

En slik tidlig oversikt over kommende prosjekter er nyttig for alle da Innovasjon Norge kan komme i tidlig inngrep med søkerne og legge grunnlaget for en grei disponering av de støttemidler vi får tildelt. 

Det er ingen store endringer i prioritering av målgrupper. Nasjonalt ønsker en å prioritere prosjekter som bidrar til økt matproduksjon og lønnsomme prosjekter. Videre er det gitt høy prioritet av bruk der næring er viktig inntekt og ikke minst viktig å prioritere ungdommen (under 35 år) som vil velge arbeid og inntekt i landbruket. 

Ellers er driftsformer innen planteproduksjon prioritert. Herunder investering i bær- og fruktfelt, grønnsakslager og korntørker, samt vanningsanlegg.  Innovasjon Norge kan være med på utbygging av gjødsellager som bidrar til reduserte utslipp (med overdekke, kapasitet til 10-12 mnd. lagringskapasitet).

Det er fortsatt plass i markedet til grovforbasert husdyrproduksjon (storfe). Denne produksjonen prioriteres i områder med god tilgang til utmark og der grasproduksjon ikke fortrenger korn.  

For 2019 er det stopp for investeringsstøtte til sau. 

Innenfor bygdenæringer ønsker man å løfte fram videreforedling av mat og drikke, og ulik tjenesteproduksjon. Det er fokus på landbruksbasert reiseliv, gjerne i kombinasjon med lokal mat og drikke.  

Det er fortsatt satsing innen bioenergi-prosjekter.

Viktig å merke seg at tilskudd ikke skal gis til tiltak som er påbegynt før søknad er godkjent.

For nye prosjekter ønsker Innovasjon Norge å få inn noe tilleggsopplysninger som grunnlag for samtale og prioritering. Det er opplysninger gitt på vedlagte registreringsskjema og regnskap med selvangivelser og næringsoppgave + landbruksskjema for de to siste åra (og for større bruk gjerne også Økonomisk oversikt 5 år og Finansielle konti med renter). Men øvrige ligningspapirer ikke nødvendig.  

Vi ber om at utfylt registreringsskjema og regnskap blir innsendt i forkant. Det gir Innovasjon Norge informasjon til en gjennomgang og evt. kundemøte i tidlig fase. 

Det er ikke søknadsfrister for innsending av fullstendige søknader, søknadene behandles fortløpende. En godt gjennomarbeidet søknad krever selvsagt kortere behandlingstid.   

Planlagtframdrift, søknader 2019: 

  • Innsending til landbrukskontoret senest innen 5. november til gry.loberg@lier.kommune.no
  • Landbrukskontoret har frist 15. november for videresending av vurdering til Innovasjon Norge.
  • Innovasjon Norge følger opp med evt. gårdsbesøk og tilbakemeldinger så snart de har fått oversikt over aktuelle nye saker. 
  • Fullstendig søknad gjøres ferdig for saksbehandling etter nyttår, og sendes inn så snart de er ferdig utarbeida. 

Vedlegg: 

 

Sist oppdatert: 15. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?