Tilskudds - og velferdsordninger

Gå til

Produksjonstilskudd

Statens landbruksforvaltning har informasjon om produksjonstilskudd og hvordan du skal søke

Erstatningsordning

SMIL -tilskudd

Det gis tilskudd for å redusere forurensning fra jordbruket og diverse tiltak i landbrukets kultuandskap .Søknadsfristen er 1. mai hvert år.

Har du spørsmål om SMIL kan du ta kontakt med:

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Grøftetilskudd

Tilskudd med inntil kr 1 000,- pr dekar for systematisk grøfting

Søknaden sendes til Lars Kyllingstad (Drammen og Lier) og Gry Løberg (Røyken og Hurum). Vi
behandler søknader fortløpende. Både eiere og leiere av jordbruksjord kan søke om tilskudd.

Les mer hos landbruksdirektoratet

 

RMP

 

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2015

Les mer om RMP hos Landbruksdirektoratet

Velferdsordninger

Sist oppdatert: 13. mars 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?