Trafikksikkerhet

Gå til

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhet er en viktig del av veiplanlegging og samfunnsutvikling. Det er utarbeidet en Kommunedelplan for trafikksikkerhet for Lier kommune. Planen omfatter følgende tiltak:

A.Større fysiske på kommunale veier i Lier 

B. Enkle fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier i Lier. Det avsettes kr 400.000,- til enkle trafikksikkerhetstiltak og for akutte tiltak.

C. Holdningsskapende arbeid. Det avsettes kr 50.000,- av totalrammen til holdningsskapende arbeid. Planen inneholder også en del bakgrunnsmateriale som ulykkes registreringer, statistikker osv.

D. Prioritering av fysiske tiltak på riks og fylkesveier som tilråding til Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune.

trafikksikkerhetstiltak

Protokoll fra Miljøutvalget 18.03.2014

Har du spørsmål om trafikksikkerhet,
kontakt Anlegg og eiendom v/ Tore Johansen,
E-post:  tore.johansen@lier.kommune.no

Trygg Trafikk

Nettsteder for trafikkopplæring for barn og unge:
Trygg Trafikk har lansert www.barnastrafikklubb.no og www.trafikkogskole.no.
Sidene er gratis og åpne for alle.

Barnastrafikklubb.no er både en videreføring og en nyskaping av Barnas Trafikklubb.
Nettsidene er et svar på tilbakemeldingene fra småbarnsforeldre. I
tillegg til lek og lær-aktiviteter for barna på nett, har nettstedet omfattende foreldreinformasjon
med tips og råd om trafikkopplæringen.

Trafikkskole.no er en omfattende læringsressurs for trafikkopplæringen
i hele grunnskolen og for videregående skole. Nettsidene består av interaktive oppgaver,
filmer og quiz, tilpasset kompetansemålene i Kunnskapsløftet på de forskjellige trinn.

 

 Logo trygg trafikk

Sist oppdatert: 24. september 2014

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?