Nå er det på tide å søke om barnehageplass

Mandag 1. mars er det søknadsfrist for hovedopptaket til de kommunale og private barnehagene i Lier. Her finner du all informasjon du trenger for å søke.

Frist for å søke hovedopptak høsten 2021 er 01. mars 2021. Hovedopptak gjelder opptak til barnehageplasser med oppstart fra august og ut året.

Opplysninger om de ulike barnehagene i Lier finner du her.

Barnehageplass søkes elektronisk. Skjemaet finner du her.

Søknaden registreres i kommunens datasystem. Når søknaden er godkjent, mottar du elektronisk melding om det. Søknaden er registrert til barnet blir tildelt plass. Det er derfor ikke nødvendig å søke på nytt. Ønsker du å gjøre endringer i innlagt søknadsskjema gjøres dette elektronisk. Logg inn med MinID/BankID.

I perioden 1. mars til 1. april er portalen stengt for endringer.
Foresatte som ikke har tilgang til internett, kan få hjelp i den enkelte barnehage eller på helsestasjonen. Kommunens servicetorg har tilgjengelig datamaskin som kan benyttes.

Barn som har fylt et år innen utgangen av november har rett på barnehageplass. Forutsetning: Det er søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars. Startdato må være senest i løpet av den måneden barnet fyller et år. Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt, ikke til en enkelt barnehage. Takkes det nei til tilbudet mister barnet retten til barnehageplass, men kan fortsatt stå på søkerliste til ønsket barnehage.

Tilbud om barnehageplass sendes ut elektronisk til hovedsøker på oppgitt e-postadresse. Svar etter hovedopptaket sendes ut fortløpende fram til 1. juli.

Søknader som registreres etter søknadsfristen for hovedopptak, behandles med ledige barnehageplasser etter at hovedopptaket er avsluttet.

Det er mulig å søke barnehageplass gjennom hele året. Innkomne søknader behandles ved ledige barnehageplasser.