Hopp til innhold

Bedre digital dømmekraft fra barnehagealder

Barn og unge i skolealder, lærere og foresatte i Lier har fått bedre digital dømmekraft gjennom et samarbeidsprosjekt mellom en ideell stiftelse, lokalt næringsliv, politiet og kommunen. Nå står barnehagene for tur.

Den ideelle stiftelsen Barnevakten har bidratt med foredrag til foresatte om digital dømmekraft og nettvett på samtlige lierskoler. I tillegg har de utviklet egne lærerkurs i hvordan læreren kan planlegge og gjennomføre en systematisk nettvett-undervisning. Så langt er det elever på 1.- 4.- og 8. trinn som er inne i prosjektet.

Starter tidlig

Og nå skal det satses på tryggere internettbruk fra enda yngre alder. Fire barnehager i Lier kommune skal nå inn i prosjektet, og denne uken ble foreldre i Jordbærkollen barnehage opplyst under foreldremøte.

Målet med foredraget for barnehage er å legge til rette for å gi barn trygge rammer rundt bruk av digitale medier gjennom oppveksten. Dette handler også om bevisstgjøring rundt foreldres egen skjermbruk.

Tilstede på foreldremøtet var politiet ved Pål Sørensen, representant fra Barnevakten, Kathrine Borgmann Kalleberg og barnehagefaglig rådgiver i Lier kommune, Tone Fleischer.

Samarbeidsprosjekt

Dette er at samarbeid mellom kommunen, Barnevakten som ideell aktør, politiet og næringslivet ved Advania. Ønsker og håpet er at Barnevakten blir fast innslag på foreldremøtene i barnehagene med jevne mellomrom.