Endringer i koronareglene i Lier

Formannskapet har vedtatt endringer i de lokale koronareglene. Sjekk hvilke regler som gjelder i Lier fra og med 25. februar.  

Her kan du lese revidert forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte i Lier (vedtatt 24. februar 2021)

Vi anbefaler at du også leser veilederen til den reviderte forskriften (sist oppdatert 26. februar 2021)

Smittetall

Selv om Lier har forholdsvis lave smittetall, har vi sammenlignet med Drammen og Asker klart høyest antall smittetilfeller per 100 000 innbygger. I Lier var det i utgangen av uke 6 rundt 97 tilfeller per 100 000. Til sammenligning var det 36 i Drammen, og 88 i Asker.

I Lier er det per 25. februar 26 personer som er smittet med korona.

Ny vurdering 11. mars

Dersom fallet i antall smittede blir som forventet, mener kommuneoverlegen at det sannsynligvis vil kunne være smittevernfaglig grunnlag for å oppheve den lokale smittevernforskriften i Lier når formannskapet har sitt neste ordinære møte 11. mars.

Den lokale forskriften blir da i så fall erstattet med nasjonale regler og anbefalinger.