Slik forebygger du omgangssyke

- Vask hendene godt med såpe og vann, anbefaler Katrine B. Lyngås i Lier kommune.
Vinteren er høysesong for omgangssyke på grunn av Norovirus-infeksjoner. Det beste tipset til forebygging av omgangssyke er grundig håndvask med såpe og vann.

Noroviruset er svært smittsomt, og nettopp den kalde vinterperioden vi er inne i nå, er høysesong for omgangsyke på grunn av Norovirus-infeksjoner.

Katrine B. Lyngås er fag- og utviklingsansvarlig ved sykehjemmene Liertun, Fosshagen og Nøstehagen i Lier kommune. Hun har laget et oppslag basert på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet som deles ut til virksomhetene innen helse og omsorg i kommunen. Oppslaget er godkjent av kommuneoverlege Ingrid Bjerring - og er gode råd som vi gjerne deler videre.

Flere smittemåter

En smittet person regnet for å være smittsom fra en kort periode før symptomene starter til et par dager etter at symptomene er borte.

Den syke er mest smittsom mens den har symptomer med oppkast og/eller diaré. Men kan også være smitteførende etter at symptomene gir seg. Etter 48 timer skiller de fleste ut mindre smittestoff.

Smittemåter:

  • Via små dråper som dannes ved oppkast, som andre personer puster inn
  • Direkte smitte - fra person til person (særlig via uvaskede hender)
  • Indirekte smitte - via kontakt med forurensede overflater
  • Via forurensede matvarer eller drikkevann

Tar 12-48 timer

Det tar 12-48 timer fra man blir smittet til en blir syk. Symptomene varer fra 1-3 dager, og er akutt kvalme, oppkast, magesmerter og diaré.

I tillegg får mange influensalignende symptomer som feber, muskel- og leddverk og hodepine.

Ingen behandling

Det finnes ingen behandling mot Norovirus-infeksjon, antibiotika hjelper ikke mot dette viruset, men man kan lindre symptomer og forebygge komplikasjoner.

Det er viktig med god pleie og rikelig med rikke, små porsjoner for å hindre brekninger. Dehydrerte pasienter kan få behov for å få væske intravenøst.

Et godt tips for å forhindre/minske smitte er god håndhygiene - håndvask med såpe!

Pårørende og besøkende bør ikke komme på besøk om de har, eller nylig hatt, symptomer på diaré og/eller oppkast de siste 48 timer.

Se oppslaget og tips her