Gjør endringer i de lokale koronareglene

Det blir nå tillatt med organisert innendørsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser eller andre særlig sårbare grupper. Det åpnes også for noen private samlinger i leide lokaler og alkoholservering på serverings- og skjenkesteder.

Kommunestyret vedtok endringene i den lokale forskriften i møtet 9. februar. Én endring gjelder allerede fra 10. februar, og to gjelder fra 12. februar.

Endrig som gjelder fra 10. februar 2021: 

  • Serverings- og skjenkesteder i Lier kan servere alkohol. Skjenking av alkohol etter alkohollovens kapittel 4 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest kl. 22.30.
    For øvrig gjelder de nasjonale reglene for skjenking av alkohol  

Endringer som gjelder fra og med 12. februar 2021:

  • Det er tillatt å organisere og delta i innendørsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser eller andre særlig sårbare grupper. Det er ikke tillatt med flere enn 10 deltagere i tillegg til trener/støttepersonell.  

  • Det åpnes opp for private sammenkomster for inntil ti personer i leide/lånte/offentlige lokaler.  


    Her kan du lese hele den reviderte forskriften som gjelder fra 12. februar 2021.
    Punktet om at skjenking er tillatt gjelder som nevnt allerede fra 10. februar.