Forslag til handlingsprogram ute på høring

Formannsskapet fattet sin innstilling til handlingsprogram torsdag 28. november. Planen ligger nå ute på høring.

Handlingsprogrammet sier hva kommunen skal satse på de kommende årene, og inkluderer årsbudsjett for Lier kommune. Formannskapet gir sin innstilling før handlingsprogrammet behandles i kommunestyret.

Forslaget til handlingsprogram med innstilling fra formannsskapet ligger nå ute til høring frem til kommunestyremøtet 17. desember. Dette jamfør Kommuneloven § 14.3. Det betyr at du kan komme med dine innspill til politikerne før det endelige handlingsprogrammet vedtas i kommunestyret.

Få oversikt over forslaget til handlingsprogram, og kom med innspill i den digitale versjonen av planforslaget.

Formannskapets innstilling finner du under sak 98/2019 Handlingsprogram 2020-2023