Hopp til innhold

Har du innspill til planen om å fornye Lierbyen?

Illustrasjon: Asplan Viak
Det er planer om flere hundre nye boliger og inkluderende møteplasser i Lierbyen. Nå kan du lese planforslaget og komme med innspill. Vi vil gjerne ha dine synspunkter innen 1. februar 2023.

Lierbyen er Liers kommunesenter. I 2019 ble strategien «Lierbyen 2030» vedtatt. Hovedmålet i strategien er at Lierbyen skal være et levende og inkluderende kommunesenter.

Målet er å styrke Lierbyen som et senter for opplevelser og aktivitet, der flere mennesker skal bo, handle og jobbe. Det er også en målsetting at det skal være enkelt å komme seg dit, og at liungene skal føle tilhørighet til Lierbyen som kommunesenter.

Ønsker dine innspill

I møtet 24. november 2022 behandlet formannskapet «Førstegangsbehandling av områderegulering Lierbyen med konsekvensutredning».

Formannskapet vedtok å legge forslaget til områderegulering for Lierbyen med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn. Det vil si at liunger og andre kan komme med innspill til planen.

Her kan du se alle dokumentene i saken om områderegulering av Lierbyen

Planforslagets hovedtemaer er:

  • Gode løsninger for gående og syklende

  • Grønnstruktur som hovedstruktur

  • Attraktive byrom og avgrensing av handelssentrum

  • Sikring av gode og åpne møteplasser og et sentralt plassert bibliotek

  • Tilrettelegge for utvikling av bolig og sentrumsfunksjoner

  • Vurdere alternative plasseringer av dagens bussterminal

  • Vurdere alternative plasseringer av mobilitetshus  

Fristen er 1. februar 2023

Merknader til planen kan sendes til Lier kommune ved planseksjonen, postboks 205, 3401 Lier eller via e-post: postmottak@lier.kommune.no

Fristen for å sende innspill er 1. februar 2023.