Hopp til innhold

Nå kan du være med å påvirke barn og unges hverdag i Lier

Nå søkes engasjerte ungdommer til ungdomsrådet. Fristen for å melde sin interesse er 1. november 2023. Medlemmer av ungdomsrådet får betaling i form av møtegodtgjørelse.

Hva er ungdomsrådet?

Lier kommunes ungdomsråd består av fem ungdommer som representerer barn og unge i kommunen i politiske saker. Ungdomsrådene er med å påvirke i de sakene som angår barn og unge i kommunen og har rett til å uttale seg til lokalpolitikere i utvalg og kommunestyre.

Hvordan foregår møtene?

Ungdomsrådet møtes åtte ganger i året. Møtene holdes ettermiddag- og kveldstid på rådhuset i Lierbyen. Det blir servert mat i forbindelse med møtene.

Hvem kan bli ungdomsråd?

Du må være bosatt i Lier kommune og være mellom 15 og 19 år gammel.

Hvorfor bør jeg søke om å bli ungdomsråd?

Ungdomsrådet er kort forklart barn og unges stemme i politiske saker i kommunen. Det betyr at du kan være med å påvirke egen hverdag. Ungdomsrådet har blant annet vært involvert i planlegging og gjennomføring av folkeparken utenfor V2 og utvidelse av Lierbyen helsestasjon.

Du får betalt for å være medlem i ungdomsrådet.

Frist for å søke er 1. november. Deretter er det kommunestyrets valgkomite som avgjør hvem som får en av de fem plassene. 

Meld deg til ungdomsrådet