Lær mer om hvorfor pappa er så viktig på pappakveld 28. november

Fedre inviteres til et arrangement om deres betydning i et barns oppvekst.
Torsdag 28. november inviterer helsestasjonen Lier alle fedre og interesserte til Lier kulturscene.

Arrangementet byr på flere spennende forelesere, blant annet spesialist i pedagogikk, Sissel Haug, som skal forklare hva forskning og erfaring viser om fars betydning for et barn.

Helsestasjonen ved Helle Gustavsen sier at de har opplevd økt trafikk fra fedre de siste årene.

-Det har blitt mer og mer vanlig at fedrene bidrar, og forskningen viser oss også at far har en vesentlig rolle. Derfor er det hyggelig å kunne invitere til en arena for erfaringsutveksling og mulighet for å besvare spørsmål våre lokale fedre måtte sitte inne med, sier Gustavsen.

I tillegg vil Jan Erik «Broom» Larsen, familieterapeut Runar Hansen, barnevernspedagog Jan-Rune Justad og styrer i Bakkeli barnehage, Jørn Inge Axelsen, snakke om gleder og utfordringer en kan oppleve som pappa.

Arrangementet varer fra klokken 18:00 til 19:30 og er helt gratis.

Påmelding:

De som har barn i en av Liers barnehager kan melde seg på via barnehagen sin.

De med barn i Lierskolen og andre interesserte kan melde seg på her.