Informasjonsmøte om flyktninger

Torsdag 7.april inviterer vi frivillige, lag, foreninger og organisasjoner til informasjonsmøte om flyktninger fra Ukraina. Møtet vil handle om hvordan frivilligheten kan bidra i dagens flyktningkrise.

Informasjonsmøtet arrangeres av Lier frivilligsentral, og holdes torsdag 7.april på Lier kulturscene fra klokken 16.30-17.30.

Du finner mer informasjon på Lier frivilligsentrals Facebook-arrangement

Programmet for møtet blir som følger: 

  • Informasjon fra flyktningtjenesten ved Ingrid Bull Randen
  • Informasjon fra psykisk helse ved Jorid Røvik Kippenes
  • Informasjon fra Lier frivilligsentral

 Velkommen!