Innmelding av elever til 1. trinn skoleåret 2019/2020

Informasjon om innmelding av elever til 1. trinn for neste skoleår.

Alle barn født i 2013 skal meldes inn i grunnskolen for å begynne på 1. trinn høsten 2019.

Alle meldes inn ved den barneskolen som de sokner til (nærskolen). Elever som har utsatt skolestart meldes også inn.

Får brev i januar

Alle hjem vil i januar få tilsendt et brev fra sin nærskole til sin digitale postkasse. I brevet vil det være informasjon om hvordan foresatte skal gi nødvendige opplysninger til skolen.

Frist for å sende inn informasjon vil stå i dette brevet. Skolene vil være behjelpelig med veiledning eller annen hjelp.

Hilsen grunnskolene i Lier kommune