Høring om E134 Dagslett - E18

Kart: Statens vegvesen
Statens vegvesen skal bygge ny firefelts vei mellom Dagslett i Asker kommune og E18 i Lier. Forslag til planprogram er nå ute på høring. Frist for å komme med innspill er 8. mars 2020.

Her kan du lese mer om kommunedelplan for E134 Dagslett - E18

Har du merknader til planprogrammet og/eller varsel om oppstart av planarbeidet?

Send innspillene til firmapost@vegvesen.no eller til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Merk innspillet med E134 Dagslett - E18.

Frist for innspill er 8. mars 2020.