Hopp til innhold

Kan hente koronatester hos Lierlegene

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syke av korona anbefales å teste seg ved symptomer. Tester kan hentes hos Lierlegene i Lierbyen.

Det er per desember 2022 ingen plikt eller generelle råd om å teste seg for korona ved luftveissymptomer.

Men Helsedirektoratet anbefaler at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer.  

Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man kontakte lege. Noen personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 kan få tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Det er lege, for eksempel fastlegen eller sykehjemslege, som avgjør om det er aktuelt med Paxlovid.  

Hente koronatester hos Lierlegene  

Liunger som trenger koronatester kan hente dette hos Lierlegene i det gule stasjonsbygget i Lierbyen. Inngangen er på baksiden av huset.  

Lierlegene er åpen på hverdager mellom klokken 08.00 – 15.00.

NB! Det er lunsj mellom klokken 11.30-12.30. Vi ber liungene om å unngå å komme for å hente tester i dette tidspunktet dersom det er mulig.  

Lierlegene kan treffes på telefon: 90 60 45 58.    

Anbefaler vaksiner  

Det er nå flere luftveisvirus i sirkulasjon: korona, influensavirus og RS-viruset.  

- Befolkningen anbefales å følge vaksinasjonsanbefalingene for disse virusene, holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer og å ha god hoste- og håndhygiene, sier assisterende kommuneoverlege Charlotte Sogn.