Kommuneplanens samfunnsdel ute på høring - siste frist for innspill til arealdelen

Har du innspill til kommuneplanens samfunnsdel? Den er lagt ut til offentlig høring nå. Samtidig er det siste frist for å gi innspill til arealdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel ble denne uken lagt ut til offentlig høring.

Du kan lese mer om den ved å klikke deg inn på denne siden

Har du innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen, må du gi skriftlig innspill innen 15. februar 2019. Hvis du har innspill til kommuneplanens arealdel, så haster det mer. Fristen for å gi innspill til arealdelen er allerede 15. desember.

Gå inn på lier.kommune.no/kommuneplan for å lese mer.