Legekontorene i påsken

Legekontorene i Lier er åpne første delen av påskeuka.

Har du behov for å kontakte lege i påsken, så har legekontorene i Lier åpent mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken.

Blir du syk og trenger lege, ta kontakt med ditt fastlegekontor før du eventuelt kontakter legevakten.

  • Ved behov for medisinsk nødhjelp ring 113.