Nye regler for testing og registrering av testresultat

Her er de nye reglene for bruk av selvtester, PCR-tester og registrering av positivt resultat av selvtest.

Nye regler for deg som har tre vaksinedoser

Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose), eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, skal ikke lenger ta PCR-test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.

Vi ber deg imidlertid om å registrere resultatet av den positive hjemmetesten i en database. Se mer informasjon lenger ned i saken.

Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR-test hvis du ikke har behov for det.

Hvis du er i en av gruppene under, ta kontakt med kommunen for å få tatt PCR-test (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten:

  • Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)
  • Uvaksinerte
  • Personer i risikogrupper
  • Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat  

Har du symptomer? Ta en selvtest!

Liunger som følger prioriteringslisten under kan hente selvtester ved Lier frivilligsentral i Bruveien 2 i Lierbyen.

Skoler og barnehager som er omfattet av testregime deler ut hurtigtester til barna så langt det lar seg gjøre. Foresatte som ikke har mottatt tester via skole eller barnehage kan hente selvtester ved frivilligsentralen.

Åpningstider for utdeling av hjemmetester er hverdager fra 08.00 - 23.00 og helger fra 10.00 - 20.00. Utlevering av hurtigtester foregår uavhengig av frivilligsentralens åpningstider.  

Prioriteringsrekkefølge for utdeling av tester:

1. Personer med symptomer

2. Test ved kjent eksponering
a. Test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
b. Øvrige nærkontakter

3. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
a. Test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)

b. Jevnlig testing

Alle som tester positivt på selvtest skal i isolasjon i seks døgn og selv informere nærkontakter. Informasjon om isolasjon på helsenorge.no

Registrering av positivt resultat på selvtest  

Hvis du får positivt resultat på selvtest ber vi om at du registrerer det. For at vi skal holde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.

Liunger kan registrere det positive resultatet her: https://hjemmetest.remin.no

Om selvtester og sikkerhet

Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig. Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.  

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter

Fra og med midnatt natt til 26. januar 2022 kan smittekarantene på 10 døgn erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.