Nytt utleveringssted for hjemmetester

Innbyggere som er i definerte grupper kan hente hjemmetester ved Lier frivilligsentral i Lierbyen. Utdelingen er bemannet for å sikre at alle får rett antall tester.

Lier og andre kommuner opplever stor etterspørsel etter hjemmetester. Dersom du trenger hurtigtester i forkant av arrangementer, private selskap etc. må du bekoste hjemmetester selv.

Innbyggere i definerte grupper (se under) kan hente hjemmetester i frivilligsentralens lokaler i Bruveien 2 i Lierbyen. Utdelingen er bemannet, og dette skjer uavhengig av frivilligsentralens åpningstid.

Åpningstider for utlevering av hjemmetester:

  • Hverdager: 08.00 - 23.00

  • Helger: 10.00 - 20.00

Dette er prioriteringslisten

1. Helsepersonell og ansatte i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende ol. som har symptomer.

2. Personer i kritiske samfunnsfunksjoner og personer om jobber i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende o.l. som er i smittekarantene, og som har mulighet for fritak fra arbeidskarantene under forutsetning av daglig testing og avtale med arbeidsgiver.

3. Barn og skoleelever med symptomer.

4. Barn og skoleelever som settes i testregime.

5. Innbyggere som har fått beskjed om å teste seg i løpet av 24 timer etter innreise.

- Andre med symptomer henvises til å bestille PCR-test ved testklinikken. Har du behov for hjemmetest og du ikke står på listen over, ber vi deg kjøpe dette selv, understreker assisterende kommuneoverlege Charlotte Sogn.