Se kommunestyremøtet i Lier i opptak

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal i kommunestyremøtet 18. juni 2019.
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal leder kommunestyremøtet.
Kommunestyret i Lier hadde møte tirsdag 18. juni. Du kan se opptak fra møtet i vår web-tv-løsning.