Strammer inn på koronareglene i Lier

Formannskapet har vedtatt flere innstramninger i den lokale koronaforskriften for Lier. Bakgrunnen er stigende smitte. Her kan du lese hvilke lokale regler som gjelder i Lier fra 12. mars 2021.

Det har vært en dramatisk økning av antall koronasmittede i Lier de siste dagene. Smitten er i tillegg spredt på ulike aldersgrupper i befolkningen. Nå er det også omtrent like høy smitte blant barn og unge som blant voksne.

På bakgrunn av smitteøkningen vedtok formannskapet innstramninger i Liers koronaforskrift i møtet 11. mars.

Endringene innebærer følgende:

  • Det er forbudt med innendørs arrangementer, med unntak av seremonier for begravelse/bisettelse, bryllup, konfirmasjon og dåp.

  • Det er forbudt med utendørs arrangementer, inkludert cuper, kamper og stevner for barn og unge.

  • Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter, med enkelte unntak, må holde stengt. Det betyr blant annet at konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, bingohaller og treningssentre må stenge. NB! Treningssentre kan fortsatt tilby rehabilitering og opptrening etter skade eller sykdom, når dette tilbys en til en.

  • Det er ikke tillatt med gruppetrening for voksne hverken innendørs eller utendørs.

  • Det innføres skjenkeforbud.

  • Avstandskravet endres fra 1 til 2 meter i en rekke situasjoner.

  • Innstramning i hvilke kohorter som kan samles i private hjem. Nå er det kun barnehage- og barneskolekohorter som kan møtes uavhengig av antall. Det betyr at kohorter fra ungdomsskole og videregående kun kan samles i private hjem hvis antall besøkende er færre  enn fem personer.  

  • Plikten til å bruke munnbind i en rekke situasjoner gjelder nå uavhengig av avstand.

Nye vurderinger etter påske

Endringene trer i kraft fra og med 12. mars 2021. Forskriften gjelder til og med 22. april 2021. Når det gjelder tiltakene i forskriften, gjøres det jevnlige vurderinger av disse. Kommunedirektøren vil, i samråd med kommuneoverlegen og kriseledelsen for øvrig, anbefale formannskapet å gjøre lettelser i tiltakene når smittesituasjonen tilsier det. De nåværende tiltakene gjelder i første omgang til over påske.    

Her kan du lese hele den reviderte koronaforskriften i Lier som gjelder fra 12. mars 2021

Veiledere til den reviderte forskriften