Møtes for å snakke om vannkvaliteten i Lierelva

Lierelva mai 2019
Mange liunger har et forhold til Lierelva, som renner gjennom store deler av Lier.
Inviterer til åpent høringsmøte om vannkvalitetsplan for Lierelva og andre lokal vassdrag.

Det er mange som ønsker at vannkvaliteten i Lierelva og andre lokale vassdrag skal være best mulig. Enten det nå gjelder folk som bruker vassdragene til rekreasjon, fiske, jordvanning eller bading, for å nevne noe.

Håper på innspill

Nå skal den såkalte vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet rulleres. Derfor inviterer Lier kommune alle som er interessert til et åpent høringsmøte. Vi håper så mange som mulig møter opp, slik at planen får en god medvirkningsprosess og konstruktive innspill å ta med videre.

Møtet arrangeres på Haugestad i Lierbyen onsdag 12. juni fra klokken 18.00 til 20.30.

Program for kvelden

1800 – 1805:
Velkommen. Ordstyrer (Kommunalsjef Sikke Næsheim, Lier kommune)

1805 – 1820:    
Informasjon om rulleringen av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. Nina Rukke, miljørådgiver (Lier kommune)

1820 – 1905:    
Innlegg fra ulike brukerinteresser

1905 – 1915:    
Pause med kaffe og frukt

1915 – 2030:    
Diskusjon / dialog

 

For å få godt utbytte av møtet, anbefaler vi at du gjør deg kjent med følgende nett-tjenester: 

  • www.vannportalen.no har blant annet plandokumenter, regelverk og sider for hver vannregion.
  • https://vannmiljo.miljodirektoratet.no er en karttjeneste hvor man finner alle lokaliteter hvor det er tatt vannprøver eller gjort biologiske undersøkelser. Her kan blant annet analyseresultatene vises som grafer eller lastes ned som excel-filer.
  • www.vann-nett.no viser blant annet miljøtilstand, miljømål, påvirkninger og tiltak.

Velkommen til møtet!