Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal er godt fornøyd med at politimester Christine Fossen beholder Lier lensmannskontor i sin anbefaling for ny tjenestestruktur for Sør-Øst politidistrikt.

I høringsuttalelsen til nærpolitireformen påpekte Lier kommune at med tanke på befolkningsveksten som vil komme i Fjordbyen og med utbyggingen på Gullaug vil det være utfordrende om Lier lensmannskontor blir lagt ned.

Liers geografiske beliggenhet med sentrale transport-årer som E18 og rv. 23 var også et argument for å ha politiet tilstede i kommunen.

- Vi er veldig fornøyde med at politimesteren har lyttet til våre argumenter, og anbefaler at Lier lensmannskontor består. Lensmannen og hans medarbeiderne har viktig lokalkunnskap om Lier og som kommune er politiet en viktig samarbeidspartner for oss, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

- Jeg har også opplevd en konstruktiv dialog med politiet gjennom alle møter i styringsgruppen og i direkte dialogmøter. Politiet fortjener en takk for at de har lyttet og stilt opp, fortsetter ordføreren.

Les anbefalingen fra politimesteren.  

Politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt foreslår at distriktet skal ha 25 politistasjoner og lensmannskontorer. Disse kontorene skal dekke Buskerud, Telemark og Vestfold.

Nå sendes anbefalingen videre til Politidirektoratet, som skal fatte sin beslutning i midten av januar 2017.

Politimesteren møtte i Lier kommunestyre 11. oktober, der hun holdt en presentasjon av nærpolitireformen. Se innlegget hennes her: