Fra og med torsdag 5. januar innfører Viva IKS en ny vaktordning med hovedhensikt å bedre tilgjengeligheten for innbyggerne i de tre eierkommunene.

Viva IKS er på vakt 24 timer i døgnet for å sikre vannforsynlingen og minske skader dersom ulykken er ute for innbyggere i Lier, Røyken og Hurum.

Driftssentralen tar imot meldinger til alle døgnets tider og delegerer arbeid til vaktlagene.

Nå innfører Viva IKS et felles vaktnummer der kundene kan ringe for å få kontakt med Viva – uavhengig av hvor de bor.

Det nye telefonnummeret er: 32 22 58 00, og telefonen er døgnbemannet.

Les mer om den nye ordningen her:

Hva gjør du dersom vannet er borte?