Bevillingshavere i Lier får selge alkohol på valgdagen 14. september.

Det vedtok flertallet i Lier kommunestyre under sitt møte 8. september.

Nina Johnsen (V) fremmet formannskapets innstilling til kommuestyret, om at salg, utlevering og skjenking av alkohol på valgdager (mandag 14. september) fra 2015 og framover er tillatt for bevillingshavere. Forslaget ble vedtatt 36-12 stemmer.

Brynhild Heitmann (Krf) fremmet forslag om at det ikke skal være anledning til salg av alkohol på valgdagen, slik loven var før 01. januar 2015. Forslaget falt.